A Társadalomtudományi Intézet 2012. július elsejével jött létre szervezeti átalakulás következtében. Ma az intézet három alapszakot és kettő felsőoktatási szakképzést gondoz. Az alapszakjai mindegyikét magyar és angol nyelven is működteti. Oktatóink (26 fő) több, mint a fele rendelkezik PhD fokozattal, három kolléga pedig emellett habilitációval is bír, s 5 kolléga PhD tanulmányokat folytat. Intézetünk részt vesz a duális képzésben, e keretek között a Gazdálkodási és Menedzsment BA, valamint a Műszaki Menedzser BSc szakjainkra jelentkezhetnek hallgatók. Képzéseink egyik erőssége az, hogy egyre több, a szabad piacon is megméretettet, elismert szakembert vonunk be a képzéseinkbe. A másik erőssége az elhívatott, hallgatói sikeresség támogatása mellett elkötelezett oktatói gárda, a harmadik pedig a folyamatos interkulturális környezet, s az általa biztosított lehetőségek.

As a result of the recent restructuring process at the University of Dunaújváros, the Institute of Social Sciences was founded on 1 July 2012. It maintains three undergraduate and three vocational courses offering the undergraduate ones in both English and Hungarian. Moreover, there are two courses, Business Administration and Management (BSc), and Technical Management (BSc), on offer as part of the Dual Education Programme.

Half of our staff (17 out of 30) have a PhD, two colleagues also hold the Dr. Habil. title, while four of them are doing their PhD studies currently.

One of the strengths of our graduate programmes is that we involve highly skilled professionals with industry experience. The other is the commitment of our staff to supporting students in the success of their studies. Furthermore, the University of Dunaújváros provides its students with a continuous intercultural environment and its various possibilities. 

 

Intézet vezetése és munkatársaink

Intézetigazgató: Dr. Balázs László egyetemi docens
Közgazdaságtudományi Tanszék tanszékvezetője: Dr. Keszi-Szeremlei Andrea főiskolai tanár
Vezetés- és Vállalkozástudományi Tanszék tanszékvezetője: Dr. habil Falus Orsolya Fruzsina egyetemi docens
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék tanszékvezetője: Dr. Kőkuti Tamás főiskolai docens

Titkárság: 
Domokos-Barina Edit adminisztrátor

Munkatárs:
Pálinkás István oktatástechnológus

 

Alapképzések

Gazdálkodási és Menedzsment BA 

A Dunaújvárosi Egyetemen, illetve elődintézményében, kb. 20 évvel ezelőtt indult el a gazdászok, a gazdasági szakemberek képzése.

A Gazdálkodás és Menedzsment BSc szakon végzettek közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, és a képzés második ciklusában tanulmányaik folytatására.

A szakon Pénzügy-Adózás, Üzleti Kommunikáció és Vállalkozásmenedzsment specializációt kínálunk hallgatóinknak.

Műszaki Menedzser BSc 

A Műszaki Menedzser alapképzés intézményünkben 1994-ben indult. A Műszaki Menedzser alapszakot elvégzők gazdálkodási mérnöki végzettséget szereznek, és gazdasági jellegű tanulmányaik alapján képesek a műszaki, technikai, technológiai és a gazdasági, pénzügyi folyamatokat is megérteni, a műszaki végzettségűek alkotóképessége mellett rendelkeznek a gazdasági elemzés, mérlegelés képességével is.

Ezen az alapszakon Logisztika és Minőségirányítási specializációkat működtetünk.

Kommunikáció- és Médiatudomány BA
A Kommunikáció- és Médiatudomány szak 2004-ben startolt. A hallgatók a társadalmat működtető kommunikációs rendszerek, azaz a társadalmi kommunikáció és a média ehhez kapcsolódó főbb intézményeinek ismeretében képesek a társadalmi kommunikáció intézményeiben kommunikációs munka végzésére, továbbá a végzettek kellő mélységű elméleti ismerettel rendelkeznek ahhoz, hogy a tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák.  

E szakon a hallgatóknak két specializációt kínálunk, mégpedig az Üzleti Kommunikációt és a Médiainformatikát.

 

Felsőoktatási szakképzések

Gazdálkodási és menedzsment (Kis- és Középvállalkozási szakirány)

A Gazdálkodási és Menedzsment felsőoktatási szakképzésben a Kis- és Középvállalkozási szakirányon végzettek ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit.

Tisztában vannak továbbá a kis- és középvállalkozások marketingstratégiájának, piaci magatartásának, a vállalkozás arculatának és PR tevékenységének alakítási módozataival és gyakorlati megvalósításával.

A végzettek a vállalkozás egyes folyamatainak tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, döntés előkészítési és operatív feladataiban aktívan és önállóan részt tudnak venni.

 

Televíziós műsorkészítő 

A televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzés végzettejei műsorvezetői, riporteri, publicisztikai, rendezői, operatőri ismereteik és fejlett kommunikációs képességeik, valamint a mozgóképek kifejező eszközeinek ismerete birtokában felkészültek televíziós szakemberekkel együttműködésben műsorok készítésében való részvételre, sőt egyes előre nem látott feltételek melletti technikai feladatok megoldására is. Továbbá képesek a televíziós műsorkészítés valamennyi részegységében asszisztensi feladatkörök ellátására, hiszen rendelkeznek elméleti és gyakorlati alapismeretekkel a tradicionális, valamint a kortárs képalakítás és képalkotás terén.

 

Angol nyelvű képzések

 Képzés megtekintése: Business Administration and Management BA 

The training of business professionals started about twenty years ago at the University of Dunaújváros and its predecessors. Based on their knowledge of economics, social sciences, applied economics and their methodology, graduates of the Business Administration and Management BSc course will be able to plan and analyse the processes of companies and budgetary organizations; to organize and manage the activities and processes of various business enterprises; as well as to continue their studies on the master’s level.  We offer various specializations on the course: Business Communication, and Business Management.

Communication and Media Science BA 

The course has started in 2004. Based on their knowledge of the various communication systems of society, i.e. social communication, the media and its main institutions, graduates will be able to perform communication related tasks in the organizations of social communication. Moreover, they will have sufficient theoretical knowledge to continue their studies on master’s level. We offer two specialization on the course: Media Informatics and Business Communication.

Engineering Business Management BSc

Our institution has offered an undergraduate course in the field of technical management since 1994. Graduates will receive a qualification in business engineering, and based on their economic studies, they will be able to understand complex technical, technological, economic and financial processes. Besides technical creativity, they will be capable of economic analysis and consideration, too. We offer two specializations on the course: Logistics and Quality Management.

 

Kapcsolódó linkek

 Közgazdaságtudományi Tanszék
 Vezetés- és vállalkozástudományi Tanszék
 Kommunikáció- és médiatudományi Tanszék
 Labor infrastruktúra