Kutatási portfólió értékelése

Az elmúlt években számos olyan fejlesztést valósítottunk meg, amelyek mind a humánerőforrások, mind az eszközellátottság, labor és egyéb infrastruktúra tekintetében megfelelő előfeltételeket jelentett a K+F+I tevékenység fokozására. Legfontosabb ezek közül az Anyagtudományi Regionális Egyetemi Tudásközpont, azaz Gleeble laboratórium (link: http://duratt.duf.hu/) , TIOP pályázat laborfejlesztései, illetve a személyi feltételek javulása (minősített oktatók arányának növekedése, köztük négy egyetemi tanár, illetve három MTA doktor).
 
A kutatási portfólió kialakítását, a fókuszált területek meghatározását ezek alapozták meg, amelyben kiemelt szerepet kapott az anyagtudomány és technológia, anyagvizsgálat és diagnosztika, környezetvédelem és megújuló energia, hálózatbiztonság, beágyazott rendszerek és robotika, valamint az online fejlesztések. A kutatási tevékenység döntően a műszaki területhez, kisebb részben pedig az informatikához kapcsolódott, melyet jól kiegészítettek az időközben kibontakozó társadalomtudományi és pedagógiai kutatások. A kutatási portfólió kialakítása sikeresnek tekinthető – az eredmények ismeretében – jó alapul szolgál a következő időszak kutatási stratégiájának kialakításához. A kutatási portfóliót a folyamatosan megújuló gazdasági, intézményi igényekhez igazítottuk, ennek eredményeként a műszaki területen azok bővítésének (például elektromobilitás), az informatikai területen pedig azok pontosításának igénye jelent meg. Az elmúlt évek K+F+I fókuszterületéről szinte teljesen hiányzó bölcsészeti-társadalomtudományi kutatások a jelentőségüknek megfelelő módon indokolt bővítését készítettük elő az oktatáskutatás (módszertani paradigmaváltás, IKT, szakképzés), valamint a szervezeti kultúrakutatás és a vállalkozás menedzsment (KKV) területekkel.


Bővebben: http://www.uniduna.hu/poc_palyazat 


Jövőkép és célok

A Dunaújvárosi Egyetem stratégiai célja, hogy alkalmazott tudományok egyetemének megfelelő kutatás-fejlesztés és innovációs potenciállal bírjon. A K+F+I tevékenység esetében jövőképünk az ipari igényekre és a társadalmi kihívásokra választ adó Kutatási és Fejlesztési Tudásközpont kialakítása Kelet-Európában. Ennek kapcsán stratégiai célkitűzéseinket úgy határozzuk meg, hogy illeszkedjen a Nemzeti Intelligens Szakosodás Stratégiához (továbbiakban S3 stratégia), valamint a Fokozatváltás a felsőoktatásban felsőoktatási stratégiához. Tekintettel arra, hogy a kutatási teljesítmény eredményességét jelző publikációs tevékenység főként az alapkutatásokhoz kapcsolódik, a Dunaújvárosi Egyetem - alkalmazott tudományok egyetemeként - az ipari vagy alkalmazott kutatások és kísérleti fejlesztések irányába indul el, az alkalmazott tudományok területén kíván bekapcsolódni a kutatási tevékenységekbe. Jövőbeli reményeink szerint egy, a jelenlegihez hasonló folyóirat-rangsor kidolgozása/bevezetése egyenlő mértékben teszi majd mérhetővé az egyes tudományterületek publikációs tevékenységét, mivel jelenleg szerzőink nem minden publikációja van az intézményhez rendelve (doktorandusz hallgatók, más intézményben is dolgozó kollégák esetében).
 
Kiemelt kutatási területeink:
Anyagtudomány és technológia
Elektromobilitás - Smart grid, Informatika, Anyagtudomány
Informatika - Biztonság és beágyazott rendszerek
Környezetvédelemi kutatások
Pedagógiai kutatások
Társadalom 5.0: Fenntartható fejlődés a szervezetekben - employer branding, munkaerő megtartó program

 
További célunk, hogy az Innovációs folyamatokat kiszolgáló infrastrukturális hátteret megerősítsük, a technológia transzfer tevékenységeinket kiszélesítsük és vállalkozók felé nyújtott szolgáltatásainkat kibővítsük.
 
Projektötlet gyűjtő oldal
A rendszer célja, hogy a Dunaújvárosi Egyetem és partnerei részvételével egy aktív adatbázist hozzon létre, amelybe a résztvevők feltölthetik legfrissebb projektötleteiket, így új projekteket és együttműködéseket generálhatnak.
A rendszerhez minden érdeklődő csatlakozhat. A csatlakozás feltétele a regisztrációs adatlap kitöltése.
Az oldal az alábbi linken megnyitható: https://palyazatiadmin.uniduna.hu/main
 
TUDÁSPARK Információs füzet - 2015


Kutatási és Fejlesztési szolgáltatások a Dunaújvárosi Főiskolán című kétnyelvű kiadványunk - 2013KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ – DF KIADVÁNYOK - 2008Anyagtudomány és technológiaGépészet és mechatronika


Logisztika


Környezetvédelem és energia-  racionalizálásInformatika


Oktatásfejlesztés


Társadalom-
tudományokGazdálkodás-
menedzsment