GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT (BA) alapszak Business Administration and Management BA


Képzés szintje:
alapképzés
Végzettség: alapfokozat (BA)
Az oklevélben szereplő szakképzettség magyarul: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
Az oklevélben szereplő szakképzettség angolul: Economist in Business Administration and Management

 Mintatanterv (2017. szeptember 1. előtt beiratkozók)
Mintatanterv nappali és levelező (2017. szeptember 1-től beiratkozók)
Kettős diploma a holland Saxion University-vel

Tagozat, képzési idő
Nappali és levelező tagozaton 7 félév.
 

Specializációk:

Pénzügy és adózás
Vállalkozásmenedzsment
Üzleti Kommunikáció


Finanszírozás
állami ösztöndíjas, önköltséges (nappali: 190 000 Ft/félév, levelező: 180 000 Ft/félév)


Érettségi vizsgatárgyak
Két, legalább középszintű érettségi tárgyat kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika/történelem/egy idegen nyelv(angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.) vagy szakmai előkészítő tárgy(közgazdasági alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.)


A szak/képzés célja

Olyan - a gazdálkodás során szükséges ismeretekkel bíró - szakemberek képzése, akik elméleti ismereteik birtokában, a gyakorlati jellemzőket alkalmazva, készségeik és képességeik alapján alkalmasak arra, hogy a cégek, vállalatok, vállalkozások, pénzügyi intézmények, költségvetési szervezetek pénzügyi folyamatait és a szükséges szervezeti rendszereket átlássák, kialakítsák és azokat működtessék. Elméleti ismereteik birtokában, gyakorlati jellemzőket alkalmazva alkalmasak a számviteli szakfeladatok irányítására, a gazdálkodó és más szervezetek számviteli politikájának és számvitel rendjének kialakítására, a számítástechnika felhasználásával való fejlesztésére, megszervezésére, a beszámolási kötelezettség teljesítésére, a költséggazdálkodás rendszerének kialakítására, fejlesztésére és működtetésére, valamint tudásuk, képzettségük és ismereteik készségszintű alkalmazása útján alkalmassá válnak a gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenőrzésére.


A szakma szépségei
Nagyszerű alkotó munka a gazdasági optimumra való törekvés, a nyereséges stratégiák kutatása és megvalósítása. Az emberekkel való foglakozás, személyiségük folyamatos és fokozatos fejlesztése.


Az ideális jelentkező

Aki a szakma iránti elkötelezettséggel rendelkezik, olyan alapképzettsége van, amely jól használható fel a felsőfokú képzésben, illetve amelyre építhetőek azok a szakmai tárgyak, amelyek jövendő pályájának alapját adják.
 

Elsajátítandó kompetenciák

Az alapfokozat birtokában a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon végzettek ismerik:

– a gazdálkodás alapfogalmait, fő összefüggéseit, a gazdálkodásra ható tényezőket és azok befolyásolására használatos módszereket,
– az erőforrásokkal, termelési tényezőkkel való gazdálkodás irányelveit, tervezési, elemzési, értékelési, lebonyolítási eszközeit, módszereit,
– a gazdálkodási folyamatok irányításának, szervezésének és működtetésének alapelveit és módszereit,
– a szervezetek és intézmények létrehozására, struktúrájuk, szervezeti magatartásuk kialakítására és változtatására vonatkozó alapelveket és módszereket.

Az alapfokozat birtokában a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon végzettek alkalmasak:
– a gazdálkodó szervezetekben szakképzettségüknek megfelelő munkakörök betöltésére,
– a problémamegoldó technikák vállalati döntések előkészítésében való alkalmazására,
– idegen nyelven és az informatika segítségével is a hazai és a nemzetközi üzleti környezetben hatékonyan kommunikálni,
– a környezeti változásokhoz való alkalmazkodásra, az önálló karrierépítésre tapasztalatainak értékelése és folyamatos továbbképzés útján; az alapképzésben megismert szakterület gyakorlati úton való kiszélesítésére,
– önálló munka végzésére a vállalati rendszer különböző részterületein,
– a gazdálkodó szervezetek általános gazdálkodásához és szervezéséhez kapcsolódó munkakörökben vezetői feladatok ellátására


Főbb tárgyak

A képzés - igazodva az európai normákhoz - moduláris szerkezetű, kreditrendszerű. A képzés részeként idegen nyelveket, magas fokú számítógépes, informatikai ismereteket oktatunk, korszerű vállalkozási, jogi és menedzsment-tudás is szerezhető.
Szakmai alapozó tárgyak: közgazdaságtan, vállalati gazdaságtan, regionális gazdaságtan, adatbázis kezelés, marketing, nemzetközi gazdálkodási ismeretek, makropénzügyi ismeretek, pénzügyi számvitel, üzleti kommunikáció
Specializációk tárgyai:adózás, nemzetközi pénzügyek, pénzügyi piacok, ellenőrzés, hitelintézeti számvitel, speciális céghelyzetek számvitele, regionális elemzési módszerek, területfejlesztés, politikai földrajz, üzleti tervezés, menedzsment tréning, kommunikációs gyakorlat, turisztikai és vendéglátó marketing, ételkészítési ismeretek, ...


Infrastruktúra:
SAP és abas vállalatirányítási rendszerek.


Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma

210 kreditpont


Az oklevél kiadásának feltétele

- sikeres záróvizsga és
- legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél


Továbbtanulási lehetőségek


A Dunaújvárosi Egyetemen:

Más felsőoktatási intézmények:

  • mesterszakjain
  • szakirányú továbbképzési szakjain.A hallgatók lehetőségei a képzési időszak alatt
- A kollégiumi összes férőhely 50%-át az első évesek kapják. Az elmúlt évben a kollégiumi férőhelyet igénylő első évesek 95%-át tudtuk kollégiumi elhelyezésben részesíteni.
- Az élsportolók tanulmányi és ösztöndíj-kedvezményben részesülnek.Pályázhatnak a DUE Kiemelt sportösztöndíjára.
- Egyetemünk az államilag elismert ITK Origó és a Pannon nyelvvizsga-rendszer akkreditált vizsgahelye.
- Hallgatóink tagjai lehetnek a több mint 250 éves selmeci diákhagyományokat őrző és tisztelő közösségnek.


Kollégium
Pályázat útján az elsőévesek számára korszerű kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani.


Felvételi ügyintézés

Dunaújvárosi Egyetem Tanulmányi Hivatal § Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A (főépület, fsz. 114.)
Tel.: (25) 551-177, 551-254.
Küldj egy e-mailt: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.