Továbbra is változatlan a Dunaújvárosi Egyetem népszerűsége a felsőoktatásba jelentkezők körében. Idén is több mint kétezren (2016 fő) döntöttek úgy, hogy a DUE valamelyik képzésére jelentkeznek.

Első helyen 607-en jelölték meg a Dunaújvárosi Egyetemet. A munkaerőpiac számára kifejezetten értékes a Dunaújvárosi Egyetemen szerzett diploma, ezt mutatja, hogy az összes jelentkező közül csaknem 60% levelező, míg 40% nappali képzésen szeretné megkezdeni tanulmányait. 2017-hez képest hat képzési területen nőtt a leendő hallgatók jelentkezési aránya. A legnagyobb növekedést a Mérnöktanár MSc mérnök informatikus képzés mondhatja magáénak, ahová 36,8%-kal többen jelentkeztek, mint az előző évben. Nőtt a jelentkezők száma az Anyagmérnök alapszak, a Gazdálkodás és menedzsment FOSzK, a Gazdaságinformatika alapszak, a Gazdaságinformatika FOSzK és a Gépészmérnök MSc képzésekre is.

Anyagmérnök alapszak

92 fő

+24 %

Gazdálkodási és menedzsment FOSzK

131 fő

+20,1 %

Gazdaságinformatika alapszak

189 fő

+20,3 %

Gazdaságinformatika FOSzK

55 fő

+19,5 %

Gépészmérnöki MSc

27 fő

+8 %

Mérnöktanár MSc mérnök informatikus

26 fő

+36,8 %

A felsorolt szakok iránti fokozott érdeklődés leginkább a munkerő-piaci kereslet növekedésének köszönhető.
Továbbra is közkedvelt a Gépészmérnök, Mérnökinformatika(rendszergazda)FOSzK, Műszaki Szakoktató és a Mérnökinformatikus alap és felsőoktatási szakképzés. Ezekre a szakokra összesen 947-en jelentkeztek.
A Dunaújvárosi Egyetem népszerűségéhez hozzájárul, hogy továbbra is erős tudásbázisú, gyakorlatorientált képzéseket biztosít, melyek piacképes diplomához vezetnek. A Hallgatói Sikerességet Támogató (HASIT) projektnek köszönhetően 9%-ra csökkent a lemorzsolódási arány, mely országos viszonylatban is kiemelkedő eredmény. Egyre népszerűbb a duális képzés is, melynek stabil alapját a Dunaújvárosi Egyetem széleskörű és folyamatosan növekvő partnerkapcsolatai biztosítják.