2017. szeptember 29-én a Dunaújvárosi Egyetem is csatlakozik Kutatók Éjszakája országos programsorozathoz. Péntek este, 18.00 és 22.00 óra között, változatos programokkal és kísérletekkel várunk minden érdeklődőt a kampusz területén. Az rendezvények látogatása mindenki számára ingyenes!

A részletes programokért kattints ide:
 Kutatók éjszakája programok 


Kutatók Éjszakája 2017 programok Dunaújvárosi Egyetem:

 

Műszaki Intézet programjai:

Stirling-motor. (P épület folyosó) Zahola Tamás
A Stirling-motor egy külső égésű hőerőgép, mely tetszőleges hőforrással üzemeltethető. Munkaközegként levegőt használ, ami zárt ciklusban áramlik a gépen belül. Üzeme ennek következtében zajtalan. A hőerőgépek közül a Stirling-motor valósítja meg legpontosabban a Carnot-körfolyamatot, ami az elméletileg lehetséges legmagasabb hatásfokú hőkörfolyamat.

Kettős inga (P épület folyosó) Zahola Tamás
A kettős inga, mint dinamikai rendszer a közönséges ingával ellentétben kaotikus működésű. A lengő tömegek közötti csatolás következtében a kettős inga igen érzékeny a kezdeti feltételek kicsiny megváltozására. A bemutatott eszköz segítségével tanulmányozhatók a matematikailag instabil, kaotikus rendszerek.

Maidlab bemutató, Dr. Pór Gábor és csapata

A Magyar Akusztikai Ipari Diagnosztikai laboratóriumban az alábbi bemutatókat lehet megtekinteni:

szilárd testek átvilágítása ultrahangos szkennerrel

szilárd testek felületi karcainak kimutatása örvényáramos szkennerrel

állóhullámok megjelenítése Kundt-csőben

gyorskamerás vizsgálatok

endoszkóp, hőkamera

lemezen történő hangforrás lokalizáció.

hangok szemléltetése real-time spektrogrammon.

 

Pneumatika labor bemutató: Bajor Péter

A sűrített levegő egy munkavégzésre és folyamatok vezérlésére, automatizálására kiválóan alkalmas közeg. A látogatók megismerkedhetnek néhány alapkapcsolással, és ki is próbálhatják, el tudnak igazodni a szelepek és csövek labirintusában.

 

Érdekes mechanikai, feszültségoptikai jelenségek bemutatása (P épület folyosó) Ladányi Gábor

Mitől függ egy szerkezet teherbírása? Mit jelent a mechanikai feszültség? Lehet látni a feszültséget? A válasz: Igen.

Kísérleteinkben nyomon követhetjük, hogy változnak a mechanika feszültségek a növekvő terhelés hatására egy emelőhorogban, megvizsgáljuk, milyen feszültségek keletkeznek két kapcsolódó fogaskerék fogaiban és látni fogjuk, miként csökkenti egy alkatrész teherbírását egy egyszerű furat.

 

Győzzük le a gravitációt! Látványos fizika kísérletek (P-001) Horváth Miklós

Az előadáson izgalmas, érdekes jelenségeket láthatunk demonstrációs eszközökkel bemutatva, magyarázattal megvilágítva a jelenségek fizikáját

Óránkénti kezdéssel kb 40 perces előadások a P-001-ben.

Kísérletek Van den Graaf generátorral

Lenz-ágyú

Gauss-ágyú

mágneses levitáció

Szupravezetés: Meissner- effektus

kvantum levitáció

termoakusztikus Rijke-cső

Vízforralás szobahőmérsékleten

Magdeburgi féltekék

Nitrogén rakéta

 

Elektrosztatikus porszállítás (C-111) Kiss Endre

A mai ipari technológiákban egyre nagyobb jelentősége van a kisméretű részecskék, az  ún. porok szállításának. A Különösen a néhány mikrométer, vagy annál kisebb átmérőjű részecskék szállítása, mozgatása jelentős. A nagy szemcseméretű anyagokkal szemben ezek pontos mozgatása nem egyszerű feladat. Erre való többek között a haladó hullámú elektrosztatikus porszállítási eljárás, amelynek egy példáját mutatjuk be.

 

Elektrosztatikus szeparálás (C-111) Kiss Endre

A mai hulladékfeldolgozási technológiákban sokszor célszerű, vagy  célszerű lenne a megőrölt hulladékból kiválasztani a vezető anyagot, elsősorban fémeket. Erre a legalkalmasabb eljárás az elektrosztatikus szeparátor, ami forgó henger és egy nagyfeszültségű kisülési elektróda segítségével végzi el ezt a feladatot. Egy, az ipari feladatok megoldásában sikeresen alkalmazott berendezést mutatunk be az eseményen.

 

Fém és műanyag felületek kezelése csendes  villamos kisülésekkel (C-111) Kiss Endre

Különböző fém és műanyag felületek festhetősége, ragaszthatósága jelentősen javítható csendes villamos kisülésekkel való „besugárzással”.  A bemutató ezzel a témakörrel foglalkozik.

 

Mikro áramkörök szerkezetének  bemutatása (C-111) Kiss Endre

A mai hétköznapi életet jelentősen megkönnyítik, vagy az elviselhetőségét javítják az okos telefonok, a számítógépek, okos televízió készülékek, stb. A jelenlegi funkciók rendkívül nagy számú tranzisztorfunkciót tartalmazó áramköröket igényelnek. Ezek szerkezete csak mikroszkóp, illetve elektronmikroszkóp alatt láthatók. Egy relatíve kis integrálási sűrűségű eszközt mutatunk be ezzel kapcsolatban.

 

Szemünk fénye (C-111) Kiss Endre

A világító berendezések fényének hullámhossz szerinti összetétele jelentősen befolyásolja a láthatóságot. A bemutatón a használatos világítótestek és azok jósága kerül ismertetésre az emberi szem tulajdonságaival összehasonlítva.

 

Kísérletek szén-dioxiddal (C épület előtér, C-127) Kovács Imre

Szárazjég előállítása széndioxid palackkal: az adiabatikus tágulás látványos szemléltetése. Az előállított szárazjéggel további kísérletek. A széndioxid oldódása vízben, reakciói mésztartalmú anyagokkal, mesterséges „cseppkő” készítése.

 

Kísérletek luminollal (C-127) Kovács Imre

A kemolumineszcencia látványos bemutatása luminol indikátor segítségével.

 

Ezüsttükör próba (C-120) Petrovickijné dr. Angerer Ildikó

A szőlőcukor oxocsoportja az ezüstiont fémezüstté redukálja.

Ózon (C-126) Kovács-Bokor Éva

A levegőminta ózon- és oxidálóanyag-tartalmát pufferolt kálium-jodid oldatban nyeletjük el. A mintaoldatban az ózon hatására jód képződik, amelyet titrimetriával határozunk meg.

 

Mobil a robot? (C-118) Kővári Attila

Napjainkban a robot technika egyre jobban körül veszi, a mindennapjainkat mindenki találkozik vele, még ha nem is gondolja, hogy bizonyos dolgok hátterében a robottechnika áll. A bemutatóban egy mobilrobotokkal kapcsolatos alkalmazás tekinthető meg.

 

Lufivarázslat (C-126) Kovács-Bokor Éva

Az ecet és a szódabikarbóna reakcióba lép egymással, az elegy pezsegni kezd  és szén-dioxid gáz keletkezik, az fújja fel a lufit. Hasonló okból emelkednek meg a sütőporral készülő sütemények, a bennük levő gázbuborékoktól lesz a szerkezetük puha, levegős.

 

Vákuum kísérlet (C-126) Kovács-Bokor Éva

A vákuum miatt a folyadék kitölti az elégetett oxigén térfogatát, így felszívódik.

 

Víz alatti tűzijáték (C-126) Kovács-Bokor Éva, Szabóné Juhász Ildikó

Ebben a kísérletben a víz és olaj sűrűség különbségen alapuló kölcsönhatását figyelhetjük meg ételfesték alkalmazásával.

 

Vulkánkitörés (C-126) Szabóné Juhász Ildikó

A kísérlet során a szódabikarbóna reakcióba lép az ecettel, széndioxid keletkezik, ami nagy nyomást fejt ki, így a folyadék és a gáz együtt, habot képezve távozik az üvegből.

 

Fekete kígyó (C épület udvar) Szabóné Juhász Ildikó

Az etil-alkohol égésekor hő szabadul fel, melynek hatására megindul a nátrium-hidrogén-karbonát bomlása és a cukor elszenesedése. A bomláskor felszabaduló szén-dioxid gáz fújja fel a széntartalmú anyagot különböző kígyóhoz, sárkányhoz hasonló alakzatokra.

 

Fizikai szimuláció Gleeble berendezéssel (M 38) Bereczki Péter

A laboratóriumban megtekinthető a Gleeble termomechanikus szimulátor, amivel fémek tulajdonságainak javítása technológia optimalizálásával, illetve a meleghengerlés és a kovácsolás fizikai szimulációja végezhető el.

Anyagvizsgálat magas fokon: a nukleáris erőművek szerkezeti anyagait érő terhelések modellezése fizikai szimulációval.

 

Kasztingoljunk (Castingoljuk) együtt! - DUE érme öntése (M39) Pergel Dóra, Hájas Zoltán

Homokforma szekrénybe, hagyományos formaöntési eljárással kb. 3 cm átmérőjű DUE felirattal ellátott érmét lehet önteni fémből. Magát a teljes folyamatot meg lehet tekinteni, ki is lehet próbálni, az elkészült érmét haza is lehet vinni.

 

Szakíts, ha bírsz, mit kívánsz műanyagot vagy fémet! (M39) Kozsely Gábor

Hogy viselkednek az anyagok a hőmérséklet függvényében? Különböző anyagokból (különféle műanyagok, acél és alumínium) kimunkált próbatestek elszakítása negatív és pozitív hőmérséklet tartományban.

 

Makro-világ mikro részei (M130) Pázmán Judit

Légy, darázs és egyéb csodabogarak nagyító alatt. Sztereo-mikroszkópban és pásztázó elektronmikroszkópban megtekinthetők színes és fekete-fehér felvételeken. A bogarakról mikroszkópos fotók készíthetők, és ezek kérésre el is vihetők.

 

Hegesztő robot és hegesztő szimulátor bemutató (M2 épület Hegesztő Központ)

 

 

Társadalomtudományi Intézet programjai:

 

KOMMUNIKÁCIÓ-ÉS MÉDIATUDOMÁNYI TANSZÉK

Benne leszek a TV-ben!

Program rövid leírása: A résztvevők lehetőséget kapnak arra, hogy megtapasztalják milyen a kamera előtt szerepelni, súgógép segítségével hírt olvasni, élő adásban váratlan helyzeteket kezelni.

A programot lebonyolító kolléga: Szpisák Tamás

Helyszín: TV stúdió

 
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI TANSZÉK

Iskolázd be magad!

Program rövid leírása: A DUE beiskolázási kampánya főbb pontjai bemutatása után a hallgatók feladata lesz egy kampányrészlet kiválasztása, majd ehhez kapcsolódóan az alábbi feladatok elvégzése:

  • szlogen gyártás
  • programelemek meghatározása, marketing elemek beépítése
  • célközönséggel kapcsolatos információk gyűjtése (adatbányászat)
  • kampányrészhez kapcsolódó költségvetés készítése
  • kampányrészlet prezentálása

A programot lebonyolító kollégák: a TTI kollégái Dr. Keszi-Szeremlei Andrea vezetésével

Helyszín: F vagy a P épület olyan terme, amelyben több számítógép is rendelkezésre áll a feladatok elvégzéséhez (F214 vagy a P épületben). (lehetőleg az esti főbb programhelyszínek közelében legyen a terem, ne elszeparálva egy távoli épületben)

 
VEZETÉS- ÉS VÁLLALKOZÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK

Legosztika

Program rövid leírása: A program maga egy termelési folyamatot leképező modellkörnyezet, melynek segítségével jól illusztrálhatók és megfigyelhetők a főbb logisztikai folyamatok és jelenségek, s melynek keretein belül a játékosok átélhetik és újratervezhetik egy teljes gyártási folyamat lépéseit.

 

A programot lebonyolító kolléga: Fejes Csilla

Helyszín: Fő épület

 

Informatikai Intézet programjai:
 

ASSZISZTENS ROBOT VEZÉRLÉSE ROBOT OPERÁCIÓS RENDSZER (ROS) SEGÍTSÉGÉVEL

Program rövid leírása: A bemutatón látható lesz egy Kinect mozgásérzékelővel és néhány ultrahangos szenzorral kiegészített robotporszívó. A robot a hozzáadott szenzorok és a vezérlését végző Robot Operációs Rendszer segítségével képessé válik a tájékozódásra, illetve fel tudja térképezni a környezetét. A kamera felhasználható QR kódok azonosítására és követésére is.

Programvezető: Szőke Tamás

Helyszín: P épület, P010

  

MINI ÉS MIKRO PC-K

Program rövid leírása: Az utóbbi évek egyik jól tetten érhető fejlődési iránya az asztali számítógépeknél a zsugorodás. A standardnak mondható ATX méretű asztali számítógépek helyett átlagos, irodai vagy akár otthoni felhasználásra is találunk már egészen kisméretű, hely- és energiatakarékos megoldásokat. Bemutatónkban a mini- és mikro PC-k alkalmazhatóságát reprezentáljuk több területen is, kezdve az irodai munkától egészen a multimédiás célú felhasználásig.

Programvezető: Ujbányi Tibor

Helyszín: P épület, P012

 

GESZTUS ALAPÚ VEZÉRLÉS

Program rövid leírása: Kipróbálható egy gesztusokkal vezérelhető interaktív információs pult. Az információ megjelenítését a pultban található monitor biztosítja, a kézmozgással történő adatbevitel pedig kamerák segítségével valósul meg.

Programvezető: Ujbányi Tibor, Kővári Attila, Sziládi Gergely

Helyszín: P épület folyosó

  

A Tanárképző Központ programjai:

Fedezd fel magad - ha mered!

Előadók: Gyömörei Szilvia (coach, tréner),  Mátó Flóra (coach)
Leírás:

  • Milyen szerepe lehet egy középiskolás vagy egy egyetemista életében az önismeretnek?
  • Hogyan tudjuk megtartani egyensúlyunkat a munkánk és a magánéletünk kihívásai, feladatai között?
  • Hogyan vagyunk motiválhatók? És magunkat mivel tudjuk ösztönözni céljaink elérésében?

Erre és hasonló kérdésekre keressük a választ workshopunkon. Igyekszünk támogatni a középiskolásokat és az egyetemistákat a jövőképük kialakításában; hogy képesek legyenek meghatározni milyen értékek mentén működnek; milyen tulajdonságaikra építhetnek, és miben fejlődhetnek.

A már dolgozó, felnőtt érdeklődőket a munkahelyi motiváció, önmotiváció, illetve a munka-magánélet egyensúlyának témakörével várjuk.

Worshopunk során egy közös önismereti felfedezésre invitáljuk az érdeklődőket.

Helyszín:

A szakma jövője – a jövő szakmája

Előadó: Budai Gábor

Témakörök:

- Iskolaválasztási/szakmaválasztási szokások és az azokat befolyásoló tényezők hazánkban;

      - „Divatszakma”/„Felkapott” szakma-jelenség;

      - A jövő piacképes szakmái

Helyszín: közepes méretű terem F épület 304

A semmiből teremtett oktatás

Előadó: Magyar András Tamás

Leírás: Az előadás röviden összefoglalja, hogy a II. világháború után hogyan építik újjá Dunapentele iskoláját, majd bemutatja, hogy az épülő Sztálinvárosban hogyan teremtik meg a közoktatás feltételeit. Végül kitér arra, hogy alig húsz év alatt a "kukoricaföldekből kinőve", hogyan teremtik meg az ország egyik legjobban működő városi iskolahálózatát.

Helyszín: F épület 308