A Dunaújvárosi Egyetem (továbbiakban: DUE) a TJSZ 8.§ (1) bekezdésben meghatározottaknak megfelelően – pályázatot hirdet a 2020/2021. tanévre beiratkozott, tanulmányaikat megkezdett hallgatók tanulmányainak támogatására, valamint a hallgatói sikeresség motiválására az alábbiak szerint:

 1. A pályázat célja, hogy a DUE-ra beiratkozott és tanulmányaikat felsőoktatási szakképzésben vagy alapképzésben megkezdő nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók egyetemi tanulmányait ösztöndíj formájában támogassa.

 

 1. A pályázat benyújtására jogosultak köre: a pályázat benyújtásának feltétele, hogy a központi felvételi eljárásban felvételt nyert elsőéves hallgató a DUE-n

 

 1. nappali munkarendű felsőoktatási szakképzésre (FOSZK) vagy alapképzésre (BA, BSc.) beiratkozott, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és
 2. legalább 30 kredit értékű tárgyat felvett.

 

 1. Az elnyerhető támogatás összege:

Az ösztöndíj összege a 2020/2021 tanév I. félévében (őszi szemeszter) 15.000 Ft/hó.

 

 1. Az ösztöndíjas hallgató az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti és az ösztöndíjat köteles visszafizetni, ha
 2. hallgatói jogviszonyát saját kérésére a folyósítás félévében vagy az azt követő félév közben megszünteti, akkor az ösztöndíj teljes összegét (100%);
 3. ellene fegyelmi büntetést szabtak ki, akkor az ösztöndíj teljes összegét (100%).

 

 1. Amennyiben az ösztöndíjas hallgató hallgatói jogviszonyát a DUE-n másik intézménybe történő átvétellel a folyósítást követő félévben megszünteti, akkor köteles a részére addig nyújtott támogatás teljes összegét (100%) visszafizetni, legkésőbb 2021. február 28-ig.

 

 1. Amennyiben az ösztöndíjas hallgató a tanulmányait rajta kívül álló okból (szülés, baleset, betegség vagy más váratlan ok) kifolyólag nem képes folytatni, részére ösztöndíj a fennmaradó időre nem jár. Ebben az esetben a már kiutalt ösztöndíjat nem kell visszafizetnie.

 

 1. Jelen pályázati kiírás a 2020/2021. tanév I. félévére szól, a 2020/2021. tanév II. félévére újra pályázni kell. A DUE vállalja, hogy a folyósítás időtartama alatt az elnyert ösztöndíj összegszerűségében és a jogosultságot illetően nem változik.

 

 1. A pályázat benyújtása: a pályázatot a NEPTUN rendszeren keresztül kell az Oktatási Igazgatóhoz benyújtani.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 25. 12 óra. A határidő elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen benyújtott pályázatot a Bíráló Bizottság nem veszi figyelembe.

 

 

 

 1. A pályázat elbírálása, döntés:
 2. A határidőben benyújtott pályázatokat a DUE Bíráló Bizottsága bírálja el. A Bíráló Bizottság elnöke az oktatási igazgató, közalkalmazott tagja a Diákjóléti Bizottság elnöke, hallgatói tagja az EHÖK oktatási és szociális alelnöke. A határidőn túl benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.
 3. Hiányosan benyújtott pályázat esetén hiánypótlásnak van helye.
 4. A Bíráló Bizottság a leadási határidőt követő 8 napon belül meghozza döntését. A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség.
 5. Az ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a köztársasági ösztöndíj és a tanulmányi ösztöndíj támogatásából.

 

 1. A 4. pont b) és c) alpontja, illetve egyéb indokolt esetben (részletfizetés engedélyezése) lehetőség van az oktatási és általános rektorhelyettesen keresztül méltányossági kérelem benyújtására, melynek további elbírálása kancellári hatáskör. A méltányossági kérelem elbírálásáról – a Bíráló Bizottság javaslatát követően – a kancellár dönt.

 

 1. A hallgató a pályázat benyújtásával vállalja, hogy a 2021/2022. tanév tavaszi félév végéig aktív nappalis hallgatói jogviszonnyal rendelkezik azzal, hogy amennyiben ez nem teljesül, akkor az ösztöndíj teljes összegét (100%) vissza kell fizetnie.

 

 1. A hallgató a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a pályázati kiírás 2020/2021. tanév első félévére szól. Ezt követően a DUE jogosult - a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret függvényében - a pályázati felhívás visszavonására, módosítására, új pályázati felhívás közzétételére, mely miatt kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem élhet a DUE-val szemben.

 

Dunaújváros, 2020. szeptember 1.