A DUE Press Kiadó 5 fő tevékenysége:

1. Tudományos folyóirat létrehozása

Intézetenként, évente minimum 2, maximum 3 lapszám.
A lap egy csúcs-szerkesztőbizottság koordinálásával jelenik meg, mely egyfelől belső, másfelől külső (az adott tudományterületen kiemelkedő eredményt elért, szakmai és tudományos szempontból elismert) tagokból áll.
A tematikus lapok szerkesztését, intézetenként felállított, helyi szerkesztőbizottságok végzik.

Elérhetősége:
dunakavics.uniduna.hu

2. Tudományterületenként könyvsorozat megjelentetése

Évente meghatározott számban, tudományterületenként, szerkesztőbizottság irányításával. A könyvsorozat arculata összhangban áll a folyóiratéval. Ez a forma lehetőséget ad az oktatáshoz szükséges Jegyzetek kiadására is.

3. Pályázatok keretében megvalósuló kutatások közlése belső sorozat formájában egységes arculattal

A „Kutatás közben” munkacímmel futó sorozat célja, hogy egységes szerkezetben összegyűjtse, és közölje a futó, és már lezárult pályázatokkal kapcsolatos kutatási eredményeket.

4. A hallgatók tudományos munkáinak publikálása

A főiskola kiemelt feladatként kezeli a Hallgatók tudományos munkáinak (TDK), kutatási eredményeinek publikálását is.

5. Online megjelenés

A DUE Press honlapján jelennek meg a kiadványok leírásai, szemelvények stb., valamint a Disszeminációs pályázat keretében az online folyóirat lehetőséget ad további tanulmányok közlésére.