Az Informatikai Szolgáltató Központ (ISzK) létrehozásával az intézmény azokat a tevékenységeket kívánja felelős szervezeti egység vezetése alá helyezni, amelyek az informatikai infrastruktúra üzemeltetése és fejlesztése kapcsán központi feladatként jelentkeznek. A központosított irányítás ezen a téren egyrészt a ráfordítások ésszerűbb elosztását, a központi akarat egyértelműbb érvényesítését, továbbá felelős, folyamatosan rendelkezésre álló üzemviteli módszerek alkalmazásba vételét jelenti. Jelenti továbbá az intézményi informatikai alapszolgáltatások fejlesztése érdekében való fellépést és meghatározott költségvetési irányzatok e célra való beállítását. Képviseli az intézményt az informatikai és távközlési fórumokon, tájékoztat a vezető technológiákról lépéseket tesz azok szolgáltatási szintű bevezetése érdekében. Felelős az intézmény belső működését támogató informatikai rendszerek bevezetéséért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért. A minőségirányítási rendszer által előírt feladatai vannak az adatkezelés és adatvédelem területén.


Központvezető

Szabó József rendszermérnök


Titkárság

Törő Judit adminisztrátor


Rendszerfelügyelet

Szalona Lajos rendszermérnök
Verasztó Sándor rendszermérnök


Help Desk

Ócsai Dániel rendszergazda
Pintér Zsolt rendszergazda
Sándor Károly Zoltán műszerész
Sziládi Gergely István rendszergazda