A Tanszék gondozza az 1994-ben indult Műszaki menedzser alapszakot. A Tanszéken oktatók a Vállalatgazdaságtan, Menedzsment, Marketing tárgyak mellett a Műszaki menedzser szak

- Logisztika szakirány (Logisztika alapjai, Vállalati logisztika, Logisztikai menedzsment, ERP rendszerek) és
- Minőségirányítási szakirány (Minőségirányítási eszközök I-II., Ipari- és Intézményi folyamatok minőségirányítási rendszere stb.) speciális tárgyait oktatják.


Oktatóink angolul és magyarul oktatnak nemcsak a Műszaki Menedzser, hanem a Gazdász, valamint az Informatikus mérnök BsC programokon is. A Tanszék erőssége a jó kollegiális légkör, amely lehetővé teszi a szakmai szint folyamatos szinten tartását, a tanszéki kutatások sikeres megvalósítását, és a hallgatókkal való személyes törődést, illetve megfelelő támogatásukat is. Ez utóbbinak nemcsak a magyar hallgatók esetében van kiemelt jelentősége, hanem az itt éveket eltöltő külföldi (kameruni, török, kínai stb.) hallgatók esetében is. A nálunk tanuló magyar hallgatóknak lehetőségük van szakmai tárgyakat angolul tanulni a külföldi hallgatókkal együtt, interkulturális környezetben.

Úgy gondoljuk, a nálunk végzett hallgatók tudják a leghitelesebben bemutatni a nálunk folyó munkát, ezért nyilvános oldalunkon a műszaki menedzser munkájának bemutatása után, néhány hallgató véleménye is olvasható.

Dr. habil Falus Orsolya Fruzsina 
egyetemi docens, tanszékvezető

 

Mi vonzó a műszaki menedzser munkájában?

A műszaki menedzser alapszakot elvégzők gazdálkodási mérnöki végzettséget szereznek. Talán éppen a műszaki és humán tudás, készségek kettőssége, emellett a kapcsolatépítési és kommunikációs lehetőségek. A műszaki menedzser kommunikációs kapocs egy vállalat szervezetében, hiszen szakmai felkészültségével képes együttműködni a mérnökökkel és a gazdasági szakemberekkel egyaránt. Munkájának eredményeként sikerülhet például egy-egy új fejlesztést, műszaki alkotást bevezetni a piacra, azt ismertté, elismertté tenni. A munka létjogosultságát az adja, hogy egy termék sikere nem pusztán kiváló, újszerű tulajdonságaitól függ: a sikerben kulcsszerepet játszik a termék társadalmi elfogadottsága, ismertsége is.

A műszaki menedzser műszaki és gazdasági jellegű tanulmányai alapján képes a műszaki, technikai, technológiai és a gazdasági, pénzügyi folyamatokat is megérteni, a műszaki végzettségűek alkotóképessége mellett rendelkezik a gazdasági elemzés, mérlegelés képességével is. A két tudományterület határán szerzett ismeretanyag széles körű látásmódot eredményez, és hozzájárulhat sikeres mérnöki vagy éppen gazdasági szakértői életpálya megalapozásához. Mondhatjuk, hogy a végzettek jobban értenek egy vállalat gazdálkodásához, mint egy mérnök, ugyanakkor többet értenek a műszaki dolgokhoz, mint egy pusztán gazdasági végzettségű vezető.

Az alapszak főleg azoknak a fiataloknak javasolt, akik műszaki, természettudományos beállítottságuk mellett jó kommunikációs készséggel, kreativitással rendelkeznek, érdeklődnek a gazdasági élet folyamatai iránt, és örömüket lelik a kapcsolatteremtésben.


 

Tanszékvezető

Dr. habil Falus Orsolya Fruzsina  főiskolai docens


Oktatók

Dósáné Pap Györgyi műszaki tanár
Fejes Csilla egyetemi tanársegéd
Rádai Levente Dr. főiskolai docens
Rajcsányi-Molnár Mónika Dr. habil főiskolai tanár
Sófalvi István Tamás mesteroktató, címzetes egyetemi docens
Varga Anita Dr. főiskolai docens 
 Dr. habil Nádasdi Ferenc Professor Emeritus

 

 

Műszaki menedzser szakon végzett hallgatóink véleménye

Gyenge Alexandra: „A Dunaújvárosi Főiskolán két szakot is sikeresen elvégeztem, végül a második szakommal helyezkedtem el, (minőségirányítás). 2015 januárjában államvizsgáztam. A szakmai gyakorlatomat a Philips IPSC Tamási Kft-nél töltöttem, ahol a gyakorlatom letelte után állást ajánlottak, mint beszállítói minőségbiztosítási technikus.

Főiskolai éveim alatt számos területen volt szerencsém kipróbálni magam és széles ismeretanyagra és tapasztalatra volt lehetőségem szert tenni. Többek között főszerkesztő lehettem a főiskola újságnál, a Gazdálkodástudományi szakkollégium Alelnöki posztját tölthettem be, valamint elnyertem a rektori elismerés mellett a köztársasági ösztöndíjat is.”

 

Schrenk Dávid: „A Dunaújvárosi Főiskolán műszaki menedzser szakon, logisztika szakirányon végeztem tanulmányaimat. A diplomám megszerzése után azonnal el tudtam helyezkedni, már a szakmai gyakorlati munkám alatt megkaptam a jelenlegi munkahelyem állásajánlatát.
Munkahelyemen jelenleg export és logisztika munkakörben dolgozom egy 250 főt foglalkoztató német tulajdonú cégnél. Munkám során napi szinten használom azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyeket a Dunaújvárosi Főiskolán sajátítottam el. Német anyacégünkkel és a német anyanyelvű kollégáimmal jól megértetem magam a mindennapi információcsere közben. Ebben a főiskolai német nyelvtanulás nagyon sokat segített. Logisztikai szempontból cégünk és kinti anyacégünk folyamatait jól át kell látnom. Ilyenkor nagy hasznát veszem annak, hogy a műszaki menedzser szakon megtanultunk, hogyan kell rendszer szinten gondolkodni, vállalati rendszereket elemezni, irányítani.

Hétfőtől- péntekig tartó napi 8 órás munkám mellett elindítottam egyéni vállalkozásomat, ahol főként grafikai tervezéssel foglalkozom. Egyéni vállalkozásomban jelenleg nagy hasznát veszem a projektmenedzsment tantárgyon tanultaknak, hiszen elnyertem egy nagy összegű TÁMOP-os pályázatot, amelyet saját magam menedzselek. Ezek mellett foglalkozom még családi borászatunkkal. Arra, hogy feladatimat jól össze tudjam hangolni, az időmet be tudjam osztani azt tanított meg, hogy a Főiskolán a napi tanulmányok mellett több tevékenységgel is foglalkozhattam (szakmai kollégium, TDK munkák, fotókör, konferenciák).

Összegezve szeretném megköszönni tanáraimnak a belém fektetett energiájukat, átadott tudásukat.”

 

Gruber György: „Nekem a diploma előtt is volt előéletem, munkát illetően, nem feltétlenül az elhelyezkedéshez volt szükséges számomra a végzettség megszerzése. Mindazon által rengeteg hasznos dolgot tanultam az ott eltöltött időszak alatt, amiből nagyrészt a Projektmenedzsment és ahhoz tartozó, kapcsolódó menedzsment tárgyakból tudtam a mai napig a legtöbbet hasznosítani, nem kisebb hangsúlyt fektetve a logisztika építőipari vonatkozásaira.

2014 tavasszal indult Tatabányán egy cca. 12 milliárdos beruházás, a hulladékgazdálkodási program keretében. Ebben a projektben a fővállalkozó alatt közvetlenül cca. 1,2 milliárdos kivitelezési munkát irányítunk (megfelelő létszámú csapattal), ahol betöltött szerepem: magasépítési szakág-vezető, felelős műszaki vezető.

Jelenleg három különböző cégben is van érdekeltségem, dolgozom bennük egyetemlegesen. Munkám szerteágazó, sok területet fog össze. Itt nagyon jól tudom hasznosítani a tanultakat és a szerzett tapasztalataimat egyaránt, nagy hangsúly van a logisztika, szervezés, projektirányítás hármason, és a komplex látásmódon, ill. kommunikáción.”

 

Orbán Klára: „2014 februárjában szereztem diplomám (Műszaki menedzser, logisztika szakirány) és az elmúlt egy évben a segítségével megváltoztattam az életem. Annak idején mikor jelentkeztem a Főiskolába, nem titkolt célom volt, hogy az itt szerzett diplomával megpróbálok új munkahelyet keresni, boldogulni az életben. Szeptember óta logisztikai menedzserként dolgozom egy Budapest-közeli kis cégnél. A cég acélipari alapanyagok kereskedelmével foglalkozik, az én munkám pedig külföldi gyárakkal egyeztetve a Magyarországra irányuló szállítások megszervezése, papírozása, a helyi raktárban történő munka felügyelete, készletkezelés, tehát elég sokrétű. Teljesen más a gyakorlatban viszont látni a fogalmakat a tankönyvekből és sokszor gondolok vissza ezek kapcsán egy-egy vizsgára, tesztre. Külön jó, hogy sok tantárgyunk kitért acélipari ismeretekre, így az új munkahelyen nem volt teljesen ismeretlen a terület. Soha nem gondoltam volna, hogy a munkám során visszaköszönnek például a Gyártástechnológián szerzett ismeretek, de büszke vagyok rá, hogy ilyen átfogó képzésben vehettem részt. A szakmai előrehaladáson kívül elmondhatom, hogy sok (talán életre szóló) barátság köttetett meg az évek során, így mindig sok szeretettel gondolok a Főiskolára, nagyon szerettem itt tanulni!”

 

Hüsnü Yesirci (Turkey): „About the College : Since the first moment I enrolled to Dunaujvaros I was met with curiosity but energy and enthusiasm. The first hand, the Campus and staff at the College were top rate. They all desire the students to do well and help them to achieve their accomplishments. So, College of Dunaujvaros had so many opportunities for the students to be improved and to get special assistance they may need… And the second hand, Professors had many academic traits so that I got awesome benefits and they kept the student first all the time and not to be let down by all means.

About Me: After I graduated from Dunaujvaros. I got offers from Automotive, Energy and Telecommunication sectors. Some of offers were from Hungary some of them were from Germany. I was considering about all the opportunities. I needed a place where I could practice my knowledge and improve myself and gain experiences from professional leaders. During this period, I had a chance to meet the Director of the Project Management Consulting Company. In the end of the meeting day, I became one of member of the Company. I started to work as Project Coordinator.”