PÓTFELVÉTELI A SZAKOKTATÓ ALAPSZAKRA

 

 

A felvételi vizsga

A felvételhez szóbeli gyakorlati vizsgát szervezünk. A felvételi összpontszám (max. 400 pont) az ezen a vizsgán elért pontszám (max. 200 pont) duplázásával kerül meghatározásra, többletpontok hozzáadása nélkül.

A felvételi vizsgára egyéni felvételi elbeszélgetések formájában kerül sor, melynek két része lesz.

 1. Szakmai-pedagógiai bemutatkozás

A felvételi elbeszélgetés első részeként a jelölt bemutatja magát, eddigi személyes, szakmai és – amennyiben van – pedagógiai életútját, pályáját: képet ad rátermettségéről, szakmai motivációjáról, terveiről. A jelentkező bemutatkozását prezentációs diasorral kíséri, melyhez az oldal alján letölthető "Prezentáció sablon"-t kérjük használni. A prezentáció felépítéséhez további segítséget talál az ugyancsak lentebb letölthető "Prezentáció leírása" dokumentumban.

 1. Pedagógiai-pszichológiai szituációk megvitatása

A felvételi elbeszélgetés második részeként a jelöltet a felvételi bizottság egy pedagógiai-pszichológiai szituációs feladattal ismerteti meg, melyről a jelöltnek véleményt kell alkotnia és megfogalmaznia. A szituációs feladatokra példák a harmadikként letölthető "Szituációs feladatok" dokumentumban olvashatók.

 

A felvételi vizsga eredményéről a jelentkezők sms vagy email értesítést fognak kapni központilag (felvi.hu).

 

A pótfelvételi eljárás gyors lefolytatása miatt és annak érdekében, hogy a felvételi vizsga egyéni időpontját mielőbb meg tudjuk küldeni, kérjük, hogy amennyiben jelentkezik a Szakoktató szakunkra a pótfelvételi eljárás keretében, töltse ki kérdőívünket: Pótfelvételi - Szakoktató - kérdőív 

 

A pótfelvételi vizsgák ideje

2021. augusztus 16-17. (a jelentkezők számától függően, de várhatóan 8.30-15.00 óra között 15 perces egyéni időpontokban)

A vizsgák online formában kerülnek megszervezésre Microsoft Teams alkalmazáson keresztül. (Az alkalmazást itt letöltheti előre asztali gépre és mobileszközre, illetve böngészőn keresztül is be lehet lépni az alkalmazásba itt.) További részletekről, a felvételi vizsga egyéni időpontjairól a vizsga előtt emailben küldünk értesítést.  

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Prezentáció leírás

Prezentáció sablon

Szituációs feladatok

 

Sikeres felvételit kívánunk!

A Tanárképző Központ oktatói

 

Elérhetőségek:

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Telefonszám: +36 25 551 606

 


Noha a Tanárképző Központ ezen a néven csak 2014-ben alakult meg, jogelődjeivel együtt több csaknem 50 éves múltra tekint vissza a pedagógusképzés területén. Folytatva a hagyományokat és igazodva a Dunaújvárosi Egyetem fő képzési területeihez, a Tanárképző Központ alap- és mesterképzései a műszaki és az informatikai képzési területekhez kapcsolódnak: Gondozza az Egyetemen folyó a műszaki szakoktató BSc szakot és a mérnöktanár mesterképzést két szakirányon: gépészet-mechatronika és informatika. Emellett szakvizsgás szakirányú továbbképzéseket kínálunk öt szakirányon a pedagógus kollégáknak. Valamennyi pedagógus szakvizsgás képzésünk igazodik a XXI. század pedagógiai kihívásaihoz. A pedagógia mellett más bölcsészettudományi területeken is kínálunk szakirányú továbbképzéseket: az érdeklődők a felnőttképzés és a HR területén bővíthetik ismereteiket.

A Tanárképző Központ oktatói rendszeresen tartják a kapcsolatot más hazai és nemzetközi intézmények munkatársaival, rendszeresen részt vesznek magyar és nemzetközi konferenciákon, képviselik az Egyetemet és a Központot különböző szakmai szervezetekben. Az oktatók tudásukat folyamatosan bővítik, és hallgatóikat is erre biztatják.

 

Intézet vezetése és munkatársai

Főigazgató: Dr. Bacsa-Bán Anetta, egyetemi docens

Munkatársak:
Dr. Budai Gábor, egyetemi adjunktus
Csikósné Maczó Edit, tanársegéd 
Dr. Gubán Gyula, Professor Emeritus
Dr. Juhász Levente Zsolt, főiskolai docens
Dr. Kadocsa László Gábor, Professor Emeritus
Magyar András Tamás, mesteroktató
Dr. Tóth Andrea, főiskolai docens
Dr. Váczi Mariann, főiskolai docens
Kocsó Edina, mérnöktanár

 

Titkárság:
Tejes Anita, asszisztens

 

Alapképzések

Szakoktató 

A BA alapfokozatú szakoktatói végzettség megszerzésére az érettségi vizsgát követően hat féléves nappali vagy levelező tagozatú képzésben van lehetőség. Három specializációban - a munkaerőpiac által legnagyobb arányban igényelt területeken -, a műszaki, üzleti és szolgáltatás területen, közel harminc szakképzési szakágban van lehetőség a diploma megszerzésére. A szakmai gyakorlatok vezetésére a szakképzési intézményekben és a vállalati partnereknél, valamint a felnőttképzésben várják a végzett szakoktatókat.

 

Mesterképzések

A mérnöktanár képzés a műszaki és informatikai területen a szakközépiskolai, szakgimnáziumi, az iskolai rendszerű, illetve az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatásban az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, pedagógiai feladatok végzésére, a műszaki és informatikai szakképzés területén fejlesztési feladatokra, valamint a szakképzésben tanulók nevelési problémáinak megoldására készíti fel a hallgatókat.

A tanári mesterfokozat (MA) megszerzésének két alapvető útja van: az érettségi vizsgát követően öt éves osztatlan képzés és a már diplomával rendelkezők számára egy, másfél vagy kétéves képzés, az előzetes végzettségtől függően. Három szakirányban, az informatikai, a műszaki-gazdasági (belépési lehetőség műszaki menedzser diplomával) és a gépészet-mechatronikai szakirányban van lehetőség a diploma megszerzésére. A két szakterület tantárgyainak oktatására a szakképzési intézményekben (szakgimnázium, szakközépiskola) valamint a felnőttképzésben várják a végzett mérnöktanárokat. 

 

Tanári- mérnöktanári mesterszakjaink eléréséhez kattintson ide: https://uniduna.hu/tanari-mernoktanari-mesterszakok 


 Osztatlan mérnöktanár gépészet-mechatronika szakirány
 Osztott mérnöktanár gépészet-mechatronika szakirány (4 félvév)
 Osztott mérnöktanár gépészet-mechatronika szakirány (3 félév)
 Osztott mérnöktanár gépészet-mechatronika (2 félév (főiskolai tanár bemenet )
 Osztott mérnöktanár gépészet-mechatronika (4 féléves, más tanári bemenet)
 Osztott mérnöktanár gépészet-mechatronika (4 félév, szakoktató) 
 Osztott mérnöktanár gépészet-mechatronika (2 félév, mesterszint bemenet)

 Osztatlan mérnöktanár informatika szakirány
 Osztott mérnöktanár informatika (4 félév)
 Osztott mérnöktanár informatika (3 félév)
 Osztott mérnöktanár informatika ((2 félév) főiskolai tanár bemenet)
 Osztott mérnöktanár informatika ((4 félév) más tanári) 
 Osztott mérnöktanár informatika ((4 félév) szakoktatói bemenet)
 Osztott mérnöktanár informatika ((2 félév) mesterszintű bemenet) 

  

2015 szeptemberétől, a tanárképzés új rendszerének bevezetésével meghirdettük a mérnöktanár MA szakot osztatlan képzésben is (10 féléves), ahová a most érettségizett fiatalokat is várjuk. Az osztatlan mérnöktanár szakra azoknak a jelentkezését várjuk, akik jó természettudományos felkészültséggel, műszaki illetve informatikai érdeklődéssel rendelkeznek és szeretnek emberekkel bánni, érdeklődnek a pszichológia és a pedagógia iránt, és kedvet éreznek a középiskolai korosztályok valamint a felnőttek tanulási folyamatainak szervezésére, irányítására. A 10 féléves képzésen tanulók Klebelsberg-ösztöndíjban részesülnek, melynek összege akár havi 75.000 Ft is lehet.

A mérnöktanár MA osztott képzésre (2, 3 vagy 4 féléves) azokat a hallgatókat várjuk, akik már rendelkeznek mérnöki diplomával, és szakképzési vagy felnőttképzési intézményben  dolgoznak, (vagy a jövőben tervezik), de nincs mérnöktanári szakképzettségük, illetve nincs megfelelő pedagógusi végzettségük, és szeretnék megtanulni, hogyan tudják szakmai tudásukat átadni a fiataloknak. Az osztott mérnöktanár képzésre várjuk azok jelentkezését is, akik a „duális” képzésben a cégeknél a tanulók vagy a hallgatókat támogatva mentori feladatokat látnak el.

Az alap- és mesterképzési szakjaink mellett több szakirányú továbbképzést is gondozunk. Az elmúlt év során 7 szakirányú továbbképzési szakot indítottunk. 2021 szeptemberétől pedig 9 szakirányú továbbképzés közül 5 képzés a pedagógusoknak szól. Nekik szakvizsgás szakirányú továbbképzéseket kínálunk.

 

Pedagógus szakirányú továbbképzések

A pedagógus szakvizsgát adó képzéseinkre várjuk azokat a pedagógusokat, nemcsak a tanárokat, de tanítókat, óvodapedagógusokat, szakoktatókat is, akik speciális tudást szeretnének szerezni a fenti területeken. A pedagógus szakvizsga a gyakorlati tevékenység tudatosabbá tétele mellett előnyös az életpálya modellben a magasabb besoroláshoz. A képzési idő 4 félév, de akinek már van más területen szakvizsgája, egy év alatt is diplomát szerezhet. Ugyancsak várjuk a Mérés-értékelés MA-n bármelyik intézményben végzett jelentkezőket, ők is két félév alatt végezhetnek. Ha úgy gondolja, hogy a mintatanterv alapján vannak olyan tárgyak, amelyeket más intézményben teljesített, ezeket befogadhatjuk, és így is rövidíthető a képzési idő.

A pedagógusokon kívül más szakemberek is tovább képezhetik nálunk magukat.

 

Szakirányú továbbképzési szakok

A személyügyi szervező és a felnőttképzési szervező szakirányú továbbképzési szak az Andragógia alapszakra épül, jelentkezni lehet bármelyik intézményben szerzett andragógus diplomával. A személyügyi szaktanácsadó képzésünkre szívesen látunk mindenkit, aki bármely területen egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkezik, és a HR területén szeretné továbbképezni magát. Az előzetes tudás (másutt elvégzett kurzusok) és a munkatapasztalat elismerését kérhetik hallgatóink.

A Tanárképző Központ oktatói részt vesznek az Egyetem más szakjaira járó, magyar és külföldi hallgatóinak oktatásában is.

Valamennyi képzésünkre jellemző a gyakorlatorientáltság, a pedagógusképzés hallgatói gyakorlataik egy részét dunaújvárosi középiskolákban végzik. Hallgatóink közül többen komoly kutatómunkát végeznek, eredményeikről a Tehetségnapon és a Tudományos Diákköri Konferenciákon számolnak be. A legjobb dolgozatok eljutnak az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. A hallgatóink nálunk biztos tudást, piacképes végzettséget kapnak, és emellett személyre szabott bánásmódban részesülnek!

 

Projektek, kutatások

Az elmúlt években a Tanárképző Központ oktatói számos intézményi projektbe kapcsolódtak be szakmai megvalósítóként és vezetőként. A legfontosabbak ezek közül, melyekben a Központ szinte valamennyi oktatója részt vett:

 • TÁMOP-4.1.2-08/1/B A Közép-Dunántúli Régió pedagógusképzését segítő szolgáltató és kutatóhálózat kialakítása
 • TÁMOP-4.1.2.B Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban
 • TÁMOP-4.2.2.D Virtuális Egyetem az ipar versenyképességének, innovációs potenciáljának szolgálatában
 • HASITDF FSA 1
 • HASITDUE FSA 2
 • HASIT FSA 3
 • EFOP-3.4.3-16-2016-00017 A felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása a Dunaújvárosi Egyetemen és a Milton Friedman Egyetemen
 • EFOP-3.4.4-16-2017-00022 Az MTMI szakok népszerűsítése a Dunaújvárosi Egyetemen és vonzáskörzetében
 • EFOP-3.5.1-16-2017-00006 Duális képzés fejlesztése a Dunaújvárosi Egyetemen a 2017-2021-es időszakban

A Tanárképző Központ oktatóinak fő kutatási területei: a pedagógusképzés, a szakmai tanárképzés, a szakképzés, a tanulói sikeresség, a neveléstudományok, a pszichológia, a szociológia és az felnőttképzés és felnőttoktatás. Oktatóink rendszeresen részt vesznek hazai és nemzetközi konferenciákon, kutatási eredményeiket magyar és külföldi kiadású szakmai kiadványokban publikálják. Oktatóink publikációi a Magyar Tudományos Művek Tárában ( www.mtmt.hu) tekinthetők meg.