Tanár-mérnöktanár (anyagmérnök) MA
Tanár-mérnöktanár (gépészmérnök) MA
Tanár-mérnöktanár (mérnök informatikus) MA

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint: mesterfokozat (MA)

Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése magyarul:
okleveles mérnöktanár (anyagmérnök)
okleveles mérnöktanár (gépészmérnök)
okleveles mérnöktanár (mérnök informatikus)

Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése angolul:
Teacher of Engineering (Materials Engineer)
Teacher of Engineering (Mechanical Engineer)
Teacher of Engineering (Engineering Information Technologist)

Mintatanterv

Elektronikus jelentkezés


Szakterületek

  • anyagmérnöki (kohómérnöki)
  • gépészmérnöki
  • mérnök informatikus


Megfelelő számú jelentkező esetén a szakterületek angol nyelven is elsajátíthatók.

Tanári mesterszakra jelentkezés feltételei:

1. Alapvégzettség, az adott szakiránynak megfelelő mérnöki szakképzettséggel
2. A tanári felkészítést megalapozó, a pályaismeretet és pályaorientációt segítő pedagógiai és pszichológiai ismeretkörök anyagának teljesítése, amelynek kreditértéke legalább 10 kredit.
 
A 10 kredit teljesítése történhet az alapképzéssel párhuzamosan, vagy a jelentkezést követően a egyetemen megszervezésre kerülő képzés során.
 

Végzettség
(Nappali és levelező munkarendű)
Képzési idő Felvételi irányszám
Egyetemi szintű mérnöktanári/műszaki tanári végzettségre épülő Mérnöktanár MA szak 3 félév 15<30
Mester illteve egyetemi szintű mérnök végzettségre épülő Mérnöktanár MA szak(1) 3 félév 15<30
Alap illetve egyetemi szintű mérnök végzettségre épülő Mérnöktanár MA szak(1) 4 félév 15<30


 

 

 

 

(1) Teljesíteni kell a tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő ismeretek követelményeit, amelynek kreditértéke 10 kredit. Azok, akik ezen előképzettséggel nem rendelkeznek, az egyetemen külön program keretében megszerezhetik azt.

A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira, legfeljebb kéthetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor.

A jelentkezés benyújtása előtt, kérjük, mindenképpen tanulmányozza át a Mesterképzések bemeneti követelményei táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges, és a Egyetemen előzetes kreditelismerési eljárást kezdeményezzen.
Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során kell benyújtani.

Felvételi pontok számítása
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben meghatározott, de legfeljebb 10 többletpontot adhatnak.

Általános pontszámítás

Felvételi pontok:
- felsőfokú oklevél alapján: 40 pont
és
- felvételi elbeszélgetés (szóbeli): 44 pont


Többletpont minden specializáció esetében: maximum 16 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 9 pont
        - fogyatékosság: 3 pont
        - gyermekgondozás: 3 pont
        - hátrányos helyzet: 3 pont
- nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 8 pont
- szakirányú oklevél: 8 pont
- szakmai gyakorlat: 8 pont


A jelentkezés módja
Elektronikusan e-jelentkezni a http://www.felvi.hu/felveteli/efelveteli oldalon lehet
A papír alapú, ingyenes Felsőoktatási Felvételi Jelentkezési Lapokhoz sajnos már csak személyesen, az Educatio Kht. ügyfélszolgálatán, a Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központban (1088 Budapest, Reviczky utca 6.), vagy az Oktatási Hivatal Regionális Igazgatóságain (Veszprém, Miskolc, Szeged, Kaposvár, Debrecen, Győr, Bp.) lehet.
A felvételi eljárási díja változatlanul 9000 forint, amely három jelentkezés díját foglalja magában.
 
A jelentkezési lapot és a rendelkezésre álló dokumentum másolatokat a következő címre kell beküldeni:
 

    "Felsőoktatási felvételi jelentkezés"
    Oktatási Hivatal
    1380 Budapest,
    Pf. 1190

 A jelentkezési lapok, e-jelentkezések kitöltésében segít a DUE Felvételi Iroda: főépület fsz. 114.
Ügyfélfogadás: H-P 8-15-ig