A Dunaújvárosi Egyetemen kb. 30 évvel ezelőtt jött létre a Gazdálkodástudományi Intézet, azóta folyik itt gazdászok, gazdasági szakemberek képzése. A Közgazdaságtudományi Tanszék 2010. június 1-től a Gazdaságtudományi Intézeten belül, majd 2012. július 15-től a Társadalomtudományi Intézeten belül működik. A Tanszéken 12 kolléga végez oktatási tevékenységet.

A főbb tárgyak: Közgazdaságtan, Statisztika, Számvitel, Adózás, Pénzügyek, Nemzetközi pénzügyek, Számvitel-elemzés, Nemzetközi gazdaságtan, EU-ismeretek stb.

A Közgazdaságtudományi Tanszék gondozza a Gazdálkodás és Menedzsment BSc szakot a Pénzügy-adózás, az Üzleti kommunikáció, valamint  Vállalkozásmenedzsment specializációkkal, továbbá a 2013. szeptemberben indult Gazdálkodás és Menedzsment felsőoktatási szakképzést (Kis- és Középvállalkozási szakon).

A Gazdálkodás és menedzsment szak célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek:
- a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére,
- a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére,
- a képzés második ciklusában tanulmányaik folytatására.

A Közgazdaságtudományi Tanszék felkészült oktatógárdája, korszerű oktatási technológia segítségével garantálja a magas szintű szaktudás megszerzését.


Tanszékvezető

Keszi-Szeremlei Andrea Dr. főiskolai tanár


Oktatók

Beleznai Lilla Kriszina mesteroktató
Fogarasi József Dr. főiskolai docens
Galambos Dénes dr. Címzetes főiskolai docens
Horváthné Fábián Myrtill mestertanár
Szász Erzsébet Dr. főiskolai docens
 Szepesi Attila mesteroktató
 Kovács Szilvia főiskolai adjunktus
 Kiss András Péter  egyetemi tanársegéd