A Dunaújvárosi Egyetemen kb. 30 évvel ezelőtt jött létre a Gazdálkodástudományi Intézet, azóta folyik itt gazdászok, gazdasági szakemberek képzése. A Közgazdaságtudományi Tanszék 2010. június 1-től a Gazdaságtudományi Intézeten belül, majd 2012. július 15-től a Társadalomtudományi Intézeten belül működik. A Tanszéken 12 kolléga végez oktatási tevékenységet.

A főbb tárgyak: Közgazdaságtan, Statisztika, Számvitel, Adózás, Pénzügyek, Nemzetközi pénzügyek, Számvitel-elemzés, Nemzetközi gazdaságtan, EU-ismeretek stb.

A Közgazdaságtudományi Tanszék gondozza a Gazdálkodás és Menedzsment BSc szakot a Pénzügy-adózás, az Üzleti kommunikáció, valamint  Vállalkozásmenedzsment specializációkkal, továbbá a 2013. szeptemberben indult Gazdálkodás és Menedzsment felsőoktatási szakképzést (Kis- és Középvállalkozási szakon).

A Gazdálkodás és menedzsment szak célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek:
- a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére,
- a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére,
- a képzés második ciklusában tanulmányaik folytatására.

A Közgazdaságtudományi Tanszék felkészült oktatógárdája, korszerű oktatási technológia segítségével garantálja a magas szintű szaktudás megszerzését.


Tanszékvezető

Keszi-Szeremlei Andrea Dr. főiskolai tanár


Oktatók

Beleznai Lilla Kriszina Mesteroktató
 Dósáné Pap Györgyi Műszaki tanár
 Fejes Csilla Egyetemi tanársegéd
Dr. Galambos Dénes Mesteroktató
 Horváthné Fábián Myrtill Gazdasági tanár 
 Kovács Barbara Gazdasági tanár
 Kovács Szilvia Egyetemi tanársegéd
 Dr. Rádai Levente Főiskolai docens
 Sófalvi István Mesteroktató
Dr. Szász Erzsébet Főiskolai docens
 Szepesi Attila Mesteroktató 
 Dr. Varga Anita Főiskolai docens
 Dr. habil Rajcsányi-Molnár Mónika 
 Dr. habil Nádasdi Ferenc
Professor Emeritus
 Dr. Veres Lajos Professor Emeritus