MÉRNÖK INFORMATIKUS (BSc) ALAPSZAK Computer Science Engineering BSc

Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Képzés szintje: alapképzés
Végzettség: alapfokozat (BSc)
Az oklevélben szereplő szakképzettség magyarul: Mérnök informatikus
Az oklevélben szereplő szakképzettség angolul: Computer Science Engineer

Elektronikus jelentkezés
 Mintatanterv (2017. szeptember 1. előtt beiratkozók)
 Mérnökinformatikus alapképzési szak
Mintatanterv (2020-tól érvényes)


Tagozat, képzési idő
nappali és levelező tagozaton 7 félév.

Finanszírozás
állami ösztöndíjas, önköltséges (nappali:225 000 Ft/félév, levelező:220 000 Ft/félév)

Specializációk:
Rendszer és hálózati mérnök
Szoftvertechnológia

Érettségi vizsgatárgyak (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

matematika és fizika v. informatika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(16) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(18) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(24)

A szak képzési célja

A képzés célja olyan mérnökinformatikusok képzése, akik képesek műszaki informatikai és információs infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások telepítésére és üzemeltetésére, valamint azok adat- és programrendszereinek tervezési, fejlesztési feladatainak ellátására, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához.

Ideális jelentkező
Szakunkon jó eséllyel kezded tanulmányaidat, ha jellemző tulajdonságaid:
- az új iránti érdeklődés, a logikus gondolkodás, a kreativitás,
- szívesen töltöd idődet a számítástechnika és az informatika legújabb eredményeinek megismerésével,
- érdekel a számítógépek működése, a számítógép-hálózatok, az internet,
- meg akarod ismerni az információ tárolásával, feldolgozásával és továbbításával kapcsolatos eszközöket, a szoftverek tervezését, fejlesztését, komplex számítógép-rendszerek üzemeltetését és menedzselését,
- fontosnak tartod, hogy egy jó szakember gazdálkodási és szervezési ismeretekkel is rendelkezzen.

Elsajátítandó szakmai ismeretek

Az alapfokozat birtokában a mérnökinformatikusok képesek:

– az informatikai módszereket igénylő műszaki alkotások tervezési, fejlesztési és létrehozási feladatainak ellátására;
– informatikai és információs infrastrukturális rendszerek telepítési és üzemeltetési feladatainak ellátásához szükséges mérnöki gyakorlati módszerek alkalmazására;
– programozásra objektum orientált és vizuális programozási környezetben;
– szoftverfejlesztési metodikák alkalmazására, fejlesztési eszközök használatára;
– információs rendszerek modellezésére, a teljesítmény és megbízhatósági jellemzők szimulációs vizsgálatára;
– korszerű, általános célú operációs rendszerek telepítésére, konfigurálására, hibaelhárítására, üzemeltetésére, továbbfejlesztésére;
– az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.

Az alapfokozat birtokában a mérnökinformatikusoktól – figyelembe véve a várható specializációkat – legalább két kompetencia elvárt az alábbiak közül: alkalmasság
– számítógépes és távközlő hálózatok telepítésére, konfigurálására, hibaelhárítására, üzemeltetésére, továbbfejlesztésére;
– kliens-szerver rendszerek programozására, WEB programozásra;
– vállalati információs rendszerek folyamatalapú funkcionális tervezésére és készítésére valamely „enterprise modeller” típusú eszköz segítségével;
– döntéstámogató rendszerek tervezésére, készítésére, működtetésére

Főbb tárgyak
Számítógép architektúrák, PC-k installálása, konfigurálása, perifériák és multimédia eszközök, hálózatok, kommunikációs rendszerek, mobilkommunikáció, programozási nyelvek, vizuális programozás, szoftvertechnológiák, hálózati operációs rendszerek, adatbázisok, intelligens rendszerek, információs rendszerek fejlesztése, vállalatirányítási rendszerek, közgazdaságtan vállalat-gazdaságtan, menedzsment...
Szoros szakmai kapcsolatot tartunk egyetemek, főiskolák, vállalatok, kutatóintézetek szakembereivel. Hallgatóink az Informatikai Intézet hét számítógépes kabinetjében dolgozhatnak. Az operációs rendszerek széles skálája használható (DOS, Windows, UNIX, LINUX, OS/2). A kabinetekben tanórán kívüli időben, felsőbb éves demonstrátor-hallgatók felügyelete mellett is gyakorolhatnak. Önálló szakmai, tudományos tevékenységet a Tudományos Diákkörben és a Kerpely Antal Computer Szakkollégiumban végezhetnek.

Infrastruktúra
Omron ipari informatikai (irányítástechnika, robottechnika) labor, Siemens mobil kommunikációs labor, SUN Microsystems Java oktató labor, valamint hálózati menedzselést segítő labor.

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma
210 kredit

Az oklevél kiadásának feltétele
- sikeres záróvizsga és
- legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése

Továbbtanulási lehetőségek

A Dunaújvárosi Egyetemen:

  • mesterképzési szakon: Tanár-mérnöktanár MA
  • más alapszakokon
  • szakirányú továbbképzési szakokon
  • felsőfokú szakképzésben.


Más felsőoktatási intézmények:

  • mesterszakjain
  • szakirányú továbbképzési szakjain.


Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
Századunkban az informatika kiemelkedő jelentőséggel bír. A mérnökinformatikusok iránti kereslet az élet minden területén növekvő tendenciát mutat.

A hallgatók lehetőségei a képzési időszak alatt
- A kollégiumi összférőhelyek 50%-át az első évesek kapják. Az elmúlt évben a kollégiumi férőhelyet igénylő első évesek 95%-át tudtuk kollégiumi elhelyezésben részesíteni.
- Az élsportolók tanulmányi és ösztöndíj-kedvezményben részesülnek. Pályázhatnak a a DUE Kiemelt sportösztöndíjára.
- Egyetemünk az államilag elismert ITK Origó és Pannon nyelvvizsga-rendszer akkreditált vizsgahelye.
- Hallgatóink tagjai lehetnek a több mint 250 éves selmeci diákhagyományokat tisztelő közösségnek.

Kollégium
Pályázat útján az elsőévesek számára korszerű kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani.

Felvételi ügyintézés
Dunaújvárosi Egyetem Tanulmányi Hivatal § Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A (főépület, fsz. 114.)
Tel.: (25) 551-177, 551-254.
Küldj egy e-mailt: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.