A németországi „globe edit" cég felkérte dr. Palotás Bélát a Dunaújvárosi Egyetem tudományos és kutatási rektorhelyettesét, hogy járuljon hozzá a „CAD/CAM rendszerek a hegesztésben” című társszerzővel írt tankönyvének külföldi megjelentetéséhez. Dr. Palotás Béla és dr. Farkas Attila hozzájárult a kiadáshoz, a tankönyvet átdolgozták, mely december elején jelent meg.

Az Ecotech Nonprofit Zrt. által első alkalommal szervezett Sportedző (OKJ 54 813 02) tanfolyamon 20 fő 8 sportágban sikeres vizsgát tett. Reméljük, hogy a végzett sportedzőink eredményesen járulnak hozzá a dunaújvárosi sportolók jövőbeni sikereihez. A 20 vizsgázó 8 sportágat képviselt: aerobik, birkózás, fitness, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, ökölvívás és úszás. Minden vizsgázónknak gratulálunk, és sok sikert kívánunk a továbbiakban.

Ecotech Facebook és honlap

 

Közel kétszáz érdeklődő vett részt a Dunaújvárosi Egyetem Nyílt Napján 2016 december 12-én, hétfőn. A leendő hallgatók megismerkedhettek az egyetem képzéseivel és a kampusz mindennapi életével.

A Nyílt Nap ünnepélyes megnyitóval és dr. András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektorának, köszöntőjével kezdődött. Kővári Dániel a Dunaújvárosi Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke bemutatta az intézmény képzéseit, beszélt az ösztöndíjrendszerről, valamint a diákéletről.

A Gazeta de Varginha és a Correiro de Sul brazil újságok is foglalkoznak a Dunaújvárosi Egyetem és a brazil Grupo Educacional UNIS egyetem partnerségével. A két intézmény az ERASMUS+ Nemzetközi Kreditmobilitás program keretében működik együtt. A dél-amerikai felsőoktatási intézmény rektora, Stefano Barra Gazzola elmondta, a következő két évben, négy magyar oktató vesz részt a kongresszusukon, valamint két hallgatót és két DUE munkatársat is fogadnak. Az UNIS képviseletében két hallgató, négy oktató és két munkatárs látogat a Dunaújvárosi Egyetemre.

A MELLearN – Felsőoktatási Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért egyesület célja, hogy összekapcsolja a magyar felsőoktatási intézményeket, ahol a fő szervezőerő az élethosszig tartó tanulás eszméje. A MELLearN-nek számos magyar felsőoktatási intézmény a tagja, így többek között a Dunaújvárosi Egyetem is. Az egyesület jó kapcsolatot ápol a Magyar Rektori Konferenciával és a TEMPUS Közalapítvánnyal.

Az egyesület minden évben színvonalas szakmai konferenciát szervez, amelyen a tagintézmények képiselői kedvezményesen vehetnek részt. A konferencia után az előadások írott változata megjelenik az egyesület honlapján. Emellett a MELLearN más programokkal is igyekszik fenntartani a szakmai tapasztalatcserét a tagszervezetek és képviselőik között. Ilyen esemény volt a 2017. december 7-én megrendezett MELLearN Intenzív Szakmai Szeminárium. 

 

A projekt koordinátora a szlovén Association of Slovene Higher Vocational Colleges – Association HVC, a projekt partnerek pedig a EURASHE mellett olyan nemzeti szintű ernyőszervezetek, melyek tagjai alkalmazott tudományokat oktató felsőoktatási intézmények (a magyar MRK és a cseh CASPHE), valamint egy felsőoktatási ügynökség (a horvát AZVO), egy felsőoktatási tanácsadó cég (KIC Malta) és egy közigazgatási egyetem (a román SNSPA). 

A PROCSEE projekt célja az alkalmazott tudományok felsőfokú oktatásának (Professional Higher Education, továbbiakban: PHE) erősítése Közép- és Dél-Kelet Európában (CSEE). 

A projekt munka az alábbi 4 tematikus területen valósul meg:

 1. Alignment of PHE with regional development strategies (A PHE összhangja a regionális fejlesztési stratégiákkal)