A TDK több mint 50 éves hagyománnyal rendelkező Tudományos Diákköri Konferencia rövidítése. A TDK-n bemutatandó kutatás témáját legtöbbször az oktató, mint témavezető határozza meg, azonban annak sincs akadálya, hogy saját ötlet alapján egy hallgató maga kezdeményezze, felkeresve a témában illetékes oktatót, aki a témavezetője lesz.

 

TDK stands for Scientific Students' Associations Conference with more than 50 years of tradition. The topic of the research to be presented at TDK is most often determined by the instructor as the supervisor, however, there is no obstacle for a student to initiate it on the basis of his / her own idea, visiting the instructor responsible for the topic, who will be his / her supervisor.

 

TDK időpontja / TDK date: 2021. november 10. délután 13 órától, November 10, 2021, from 1 pm

TDK program: később/later

Regisztráció: 2021. október 27-ig / Registration till 27 October, 2021: https://forms.gle/1rL9RXckFgsqYdSYA

A dolgozatok elküldése a TDK felelősöknek 2021. november 5-ig/Send the thesis to TDK officials till 5 November 2021. 

Registration for Social Science till 27 October, 2021: https://forms.gle/89eR7BPfjinu2cMu6

 

Az online konferencia MS Teams csapatkódjai/The group codes for MS Teams hibrid (online) conference:

Műszaki Tudományi/Engineering:  

Informatika Tudományi/Computer Science:  

Neveléstudományi/Pedagogy:   

Társadalomtudományi (magyar):  

Social sience (english):

 

Magyar hallgatók: TDK ösztöndíj

1. hely    25 000 Ft/ dolgozat

2. hely    20 000 Ft/ dolgozat

3.  hely   15 000 Ft/ dolgozat

Foreign Students: Gifts for the best places.

 

A Tudományos Diákköri Konferencia szervezőbizottsága:

Elnök: Dr. Kővári Attila TDT Elnök

Szervező: Dósáné Pap Györgyi TDT Titkár, Melkovics János Tehetséggondozási munkacsoport vezető

 

Intézeti TDK felelősök:

Műszaki Intézet - Koroknai László

Társadalomtudományi Intézet (gazdász) - Horváthné Fábián Myrtill

Társadalomtudományi Intézet (kommunikáció) - Dr. Kőkuti Tamás

Informatikai Intézet - Dr. Nagy Bálint

Tanárképző Központ - Dr. Budai Gábor 

 

 

A TDK munka eredményeinek bemutatására az egyetem minden évben - rendszerint november első felében - TDK Konferenciát rendez, amely egyben egy verseny is. A konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló rövid dolgozat elkészítése, beadása és egy szóbeli előadás megtartása, ahol ezt röviden bemutatja. A jól sikerült munkákat a kétévente tavasszal megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK-ra) is lehet jelölni.  Az intézményi, illetve országos versenyen való részvétel elsősorban erkölcsi elismerés és további ösztönzést adhat a további kutatómunkához. Az országos konferencián elért helyezés plusz pontokat jelent a mester, illetve a posztgraduális képzésre való jelentkezésnél és sok esetben az elhelyezkedésnél is. Mivel a TDK-munka sok esetben a szakdolgozatban, diplomatervben folytatódik, a pályamunka tekinthető egy előzetes dolgozatnak is, amelybe a tapasztalatokat, a témavezető, illetve a bíráló véleményét is már bele lehet építeni. Másrészt fontos az a tapasztalat, ami az előadásra való felkészülés és maga az előadás megtartása jelent.

 

Egyéb kapcsolódó információk: http://www.otdk.hu/http://otdt.hu/

Pályamunkák követelményei, értékelés szempontjai szekciónként az OTDK szekciók előírásai szerint: http://otdk.hu/hu/palyamunkak-kovetelmenyei 

 

Pályamunka bírálata: egy független bírálat elkészítését a témavezető menedzseli, és juttatja el legkésőbb a konferencia előtt egy nappal a hallgató és a konferencia napján a TDK felelős vagy közvetlenül a zsűri számára

Pályamunka bemutatása: pályamunka bemutatására a TDK konferencián 15 perc áll rendelkezésre, melyet általában 5 perc vita követ. A bíráló felvetéseire vonatkozó választ a hallgató vagy beépíti az előadásába vagy a vita részben fejtheti ki (amennyiben a zsűri arra lehetőséget ad). A bemutató főbb értékelési szempontjai: eredmények bemutatása, előadás stílusa, gazdálkodás az idővel, szemléltető eszközök használata, vitakészség és szakmai kompetencia.

Pályamunka értékelése: A pályamunkát és az előadást a zsűri a dolgozat bírálatát is figyelembe véve pontozza, ezen pontok összege alapján állapítja meg a zsűri a sorrendet és tesz javaslatot a díjakra és az OTDK jelölésre.

 

Jutalmazás: Az intézményi TDK-n minden a pályamunkáját bemutató hallgató emléklapot vehetnek át, valamint a TDK-n helyezést elérő hallgatók az elért helyezést is tartalmazó oklevelet kapnak.

 

Továbbá az intézmény Rektori Elismerő Oklevéllel valamint Kiemelkedő Tudományos Diákköri Tevékenységért elismerő oklevéllel jutalmazhatja az országosan kiemelkedő eredményt elért hallgatókat. 

 

 

 

 

Korábbi évek eredményei:

 

Korábbi évek programja:

 

 Vissza az előző oldalra!