Forrás: Felvi.hu

A Felvi.hu honlapon mindig hasznos információk találhatók a felsőoktatási felvételivel kapcsolatban, most két témát hoztunk nektek ezzel kapcsolatban:


"A középiskolai bizonyítványok hiánypótlásáról

A héten kapták meg a hiánypótlási felszólítást azok a jelentkezők, akiknek a feldolgozás során megállapították, hogy a pontszámításhoz szükséges középiskolai bizonyítványuk része vagy egésze hiányzik.

Azok a jelentkezők kaptak ilyen felszólítást, akik a jelentkezés benyújtásakor valamilyen formában – akár osztályzatok megadásával, akár legalább egy bizonyítványoldal feltöltésével – jelezték, hogy szeretnének tanulmányi pontot számíttatni, ezt azonban a felvételi adatbázis jelenlegi állapota szerint nem tudják számukra megtenni.

Azok is kaptak levelet, akik idén érettségizőként a korábbi évfolyamo(ka)t már feltöltötték, viszont az utolsó év végi bizonyítványuk még hiányzik, mert még nem kapták meg azt. Rájuk a 2021. július 8-i határidő vonatkozik – legkésőbb eddig kell pótolni a hiányzó dokumentumokat, adatokat –, viszont javasolt a kézhez vétel után minél hamarabb feltölteni a bizonyítványt, a feldolgozást segítendő.

A végzésben szereplő, jogszabály által előírt öt napos határidő azokra vonatkozik, akik már rendelkeznek a dokumentummal (és annak minden év végi oldalával), azonban eddig elmulasztották azt benyújtani.

Mit kell feltölteni?

A tanulmányi pontok számításához szükséges oldalakat: ezek jellemzően az utolsó két évfolyam eredményeit tartalmazó lapok. Ugyanakkor ha valaki olyan idegen nyelvből vagy természettudományos tárgyból szeretné a pontjait számíttatni, amit nem az utolsó két évben tanult, akkor azokat a korábbi éveket is töltse fel, amelyeken ezek az eredmények szerepelnek.

Fontos, hogy a már feltöltött dokumentumokat nem kell újra feltölteni! (Ez lassítja a feldolgozást, hiszen kétszer kell ugyanazzal foglalkozni.) A feltöltött dokumentumokat és azok feldolgozását az E-felvételiben lehet ellenőrizni.

 


Közhiteles adatok az E-felvételiben II.

Vannak olyan pontszámításhoz szükséges dokumentumok, amelyeket nem kell feltölteni az E-felvételibe, azok eredményei ugyanis a megfelelő közhiteles nyilvántartásokból kerülnek be a felvételi adatbázisba – mint például a 2003 után szerzett nyelvvizsga-bizonyítványok.

A 2003. január 1. után szerzett államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványok (vagy a külföldön szerzett, de már honosított nyelvvizsgák) esetében a jelentkezéskor meg kellett adni a bizonyítvány (vagy honosító határozat) adatait, úgymint: nyelv megnevezése, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi száma, kiállítás dátuma.

Az E-felvételi Közhiteles nyilvántartásokból származó információk menüpontjában azok a nyelvvizsga-bizonyítványokkal kapcsolatos információk találhatók, amelyek hitelességét (a jelentkező által megadott adatok alapján, a feldolgozás során) ellenőrizték a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából.

A rögzített nyelvvizsgák adatai külön táblázatban jelennek meg, ennek utolsó, Hitelesítés státusza nevű oszlopában látható az ellenőrzés eredménye. Amely a következő lehet:

  • hitelesített: minden rendben, a nyelvvizsga adatai egyeznek a nyilvántartással, járhat érte pont az eljárásban. A jelentkezőnek nincs további teendője.
  • nem hiteles: minden adatot megadott a jelentkező, az ellenőrzés azonban mégsem sikerült – pl. időközben megváltozott a jelentkező neve. Ilyenkor a jelentkezőnek fel kell töltenie a bizonyítványát (a Dokumentumok menüpontban, a Jelentkezésekhez csatolt dokumentumok táblázat alatti „Új dokumentum csatolása" gombbal), így a nyelvvizsga eredményét a benyújtott dokumentum alapján újra megvizsgálják.
  • hiányos vagy hibás adat: a megadott adatok hiányosak vagy olyan hibát tartalmaznak, ami miatt nem lehetséges az elektronikus ellenőrzés. Ebben az esetben is fel kell töltenie a bizonyítványát a jelentkezőnek, hogy figyelembe tudják venni az eredményét a pontszámításkor.
  • hitelesítésre vár: az adatok ellenőrzése még nem fejeződött be, amint megtörténik, a fenti három eredmény valamelyike jelenik meg az oszlopban.

A 2003. január 1. előtt megszerzett nyelvvizsga-bizonyítványokat fel kellett tölteni (a Dokumentumok menüpontban), az elbírálásuk eredménye is itt nézhető meg.

A jelentkezési határidőt követően megszerzett vagy a korábban nem rögzített nyelvvizsga-bizonyítványok adatait (vagy a külföldön szerzett, azóta honosított nyelvvizsgáról szóló honosító határozat adatait) (nyelve, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi száma, kiállításának dátuma) az e-ügyintézés során kell megadniuk a jelentkezőknek: a Közhiteles nyilvántartásokból származó információk menüpontban a táblázat alatti „Új hozzáadása" gombra kattintva – tehát nekik sem kell dokumentumot feltölteniük.

Nyelvtudás alapján többletpont azonban nemcsak nyelvvizsga-bizonyítványért adható, hanem azzal egyenértékű okiratokért is (pl. idegen nyelvi érettségi eredménye, érettségi bizonyítvány, felsőfokú oklevél, külföldön szerzett végzettség stb.). Az ezekkel kapcsolatos nyelvvizsga-információk nem itt jelennek meg, hanem a feltöltött dokumentum a Dokumentumok menüpontban, az érte adható többletpontok pedig a Pontszámítás menüpont alatt."