A felvételi jelentkezések feldolgozásakor nemcsak azok megfelelőségét ellenőrzik, hanem azt is, hogy minden szükségeset feltöltött-e a jelentkező. Ha nem, akkor hiánypótlási felszólítás érkezik az E-felvételiben. 

Ha az adatok és a dokumentumok feldolgozása során kiderül, hogy a jelentkező hiányosan nyújtotta be a felvételi jelentkezési kérelmét, akkor legkésőbb 2021. június 24-ig hiánypótlási felszólítást kap ennek pótlására. A hiánypótlási felszólítás az E-felvételiben nézhető meg, erről e-mailben értesítik a jelentkezőt.

Fontos, hogy nem minden dokumentum hiánya esetén érkezik hiánypótlási felhívás: ilyen például a többletpontra jogosító igazolás. Mindenki egyénileg dönthet ugyanis arról, hogy a lehetőségek közül milyen eredmények figyelembevételével szeretné a pontjait számíttatni, ezért ennek alapján kell figyelnie az ahhoz szükséges dokumentumok beküldésére.

Az Oktatási Hivatal az alábbi esetekben küld hiánypótlási felhívást:

  • a jelentkezés hitelesítésének hiánya,


valamint alapképzésre, osztatlan képzésre és felsőoktatási szakképzésre jelentkezőknél az alábbi dokumentumok hiányakor:

  • a középiskolai bizonyítvány megfelelő oldalai, amelyek szükségesek a tanulmányi pontok számításához (feltéve, ha a jelentkező jelezte az E-felvételiben, hogy szeretne tanulmányi pontot számíttatni),
  • a nem magyar rendszerű érettségi bizonyítvány,
  • a 2006. január 1. előtti kibocsátott magyar rendszerű érettségi bizonyítvány,
  • a 2006. január 1. után kiállított magyar rendszerű érettségi bizonyítvány – a felvételi eljárás évében érettségizők kivételével –, ha a közhiteles nyilvántartásból a Hivatal nem tud adatot beszerezni,
  • a 2003. január 1. előtt szerzett államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány, ha a jelentkező az E-felvételiben a nyelvvizsga adatainak megadásával jelezte a nyelvvizsga meglétét,
  • ha a jelentkező rögzítette a 2003. január 1. után szerzett államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványát, de arról a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartása nem tartalmaz adatot, vagy nem a jelentkező által megadott adatokat tartalmazza.


Továbbá mesterképzésre jelentkezés esetén:

  • a 2006. február 1. előtt kiállított magyar rendszerű felsőfokú oklevél hiánya, illetve
  • a 2006. február 1. után kiállított oklevelek esetében akkor, ha a Hivatal bármilyen okból nem tudja a felsőfokú végzettséget igazoló oklevél adatait a közhiteles nyilvántartásból beszerezni.


A felsőoktatási intézmények által kért és csak az adott intézményben kötelező dokumentumok (pl. előalkalmassági vizsgáról szóló igazolás, egészségügyi/orvosi igazolás) esetében nem az OH-tól, hanem az adott egyetemtől, főiskolától érkezik hiánypótlási felszólítás (a besorolási döntés időpontja előtt legkésőbb 45 nappal).

A felszólításban jelzett hiányzó dokumentumokat a megadott határidőn belül – vagy a még rendelkezésre nem álló dokumentumok esetében legkésőbb 2021. július 8-ig – pótolnia kell a jelentkezőnek. Ha ezt nem teszi meg, a jelentkezési kérelmét a Hivatal a rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján bírálja el, vagy az eljárást megszüntetheti.

Forrás: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis/hianypotlas_tudnivaloi