Dr. Matolcsy György, az MNB Elnöke a Magyar Nemzeti Bank Kiválósági Ösztöndíjprogram 2020/2021. tanévben történő lebonyolításáért elismerő oklevéllel díjazta a Dunaújvárosi Egyetemet.

A Kiválósági Ösztöndíjprogram célja, hogy az Egyetem és az MNB együttműködése keretében a gazdálkodási és menedzsment BA szak képzésében tanulmányaikat folytató nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában tanuló hallgatók tanulmányait a tanulmányi eredményük alapján ösztöndíj formájában támogassa.

A program évente pályázható, legalább 2 félévre bejelentkezett és teljes mértékben teljesített gazdálkodási- és menedzsment alapszakos hallgatók számára. Fontos feltétel az ösztöndíjra való jelentkezés esetén, hogy a megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott számtani átlaga 4.00-nél magasabb értékű legyen.  Maximum 3 olyan hallgató kaphatja meg az ösztöndíjat, aki a meghatározott időszakban valamilyen tudományos, egyéb szakmai, továbbá közösségi tevékenységet végez. 

A koronavírus miatt idén az átadó ünnepség elmaradt, de a díjazottak természetesen megkapták oklevelüket postai úton.