PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DUE ÖSZTÖNDÍJRA a központi felvételi eljárásban felvételt nyert elsőéves nappalis hallgatók részére a 2020/2021. II. félévre!

A Dunaújvárosi Egyetem (továbbiakban: DUE) a TJSZ 8.§ (1) bekezdésben meghatározottaknak megfelelően – pályázatot hirdet a 2020/2021. tanévre beiratkozott, tanulmányaikat megkezdett hallgatók tanulmányainak támogatására, valamint a hallgatói sikeresség motiválására az alábbiak szerint:

 

1. A pályázat célja, hogy a DUE-ra beiratkozott és tanulmányaikat felsőoktatási szakképzésben vagy alapképzésben megkezdő nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók egyetemi tanulmányait ösztöndíj formájában támogassa.

 

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre: a pályázat benyújtásának feltétele, hogy a központi felvételi eljárásban felvételt nyert elsőéves hallgató a DUE-n

a) nappali munkarendű felsőoktatási szakképzésre (FOSZK) vagy alapképzésre (BA, BSc.) beiratkozott, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és

b) legalább 30 kredit értékű tárgyat felvett (az akkreditált tárgyak nem számítanak bele a 30 kreditbe).

 

3. Az elnyerhető támogatás összege:

Az ösztöndíj összege a 2020/2021 tanév II. félévében (tavaszi szemeszter) 15.000 Ft/hó.

 

4. Az ösztöndíjas hallgató az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti és az ösztöndíjat köteles visszafizetni, ha

a) hallgatói jogviszonyát saját kérésére a folyósítás félévében vagy az azt követő félév közben megszünteti, akkor az ösztöndíj teljes összegét (100%);

b) ellene fegyelmi büntetést szabtak ki, akkor az ösztöndíj teljes összegét (100%).

 

5. Amennyiben az ösztöndíjas hallgató hallgatói jogviszonyát a DUE-n másik intézménybe történő átvétellel a folyósítást követő félévben megszünteti, akkor köteles a részére addig nyújtott támogatás teljes összegét (100%) visszafizetni, legkésőbb 2021. július 1-ig.

 

6. Amennyiben az ösztöndíjas hallgató a tanulmányait rajta kívül álló okból (szülés, baleset, betegség vagy más váratlan ok) kifolyólag nem képes folytatni, részére ösztöndíj a fennmaradó időre nem jár. Ebben az esetben a már kiutalt ösztöndíjat nem kell visszafizetnie.

 

7. Jelen pályázati kiírás a 2020/2021. tanév II. félévére szól.

 

8. A pályázat benyújtása: a pályázatot a NEPTUN rendszeren keresztül kell az Oktatási Igazgatóhoz benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 28. 12:00. A határidő elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen benyújtott pályázatot a Bíráló Bizottság nem veszi figyelembe.

 

9. A pályázat elbírálása, döntés: 

a) A határidőben benyújtott pályázatokat a DUE Bíráló Bizottsága bírálja el. A Bíráló Bizottság elnöke az oktatási igazgató, közalkalmazott tagja a Diákjóléti Bizottság elnöke, hallgatói tagja az EHÖK oktatási és szociális alelnöke. A határidőn túl benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

b) Hiányosan benyújtott pályázat esetén hiánypótlásnak van helye.

c) A Bíráló Bizottság a leadási határidőt követő 8 napon belül meghozza döntését. A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség.

d) Az ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a köztársasági ösztöndíj és a tanulmányi ösztöndíj támogatásából.

 

10. A 4. pont b) és c) alpontja, illetve egyéb indokolt esetben (részletfizetés engedélyezése) lehetőség van az oktatási és általános rektorhelyettesen keresztül méltányossági kérelem benyújtására, melynek további elbírálása kancellári hatáskör. A méltányossági kérelem elbírálásáról – a Bíráló Bizottság javaslatát követően – a kancellár dönt.

 

11. A hallgató a pályázat benyújtásával vállalja, hogy a 2021/2022. tanév tavaszi félév végéig aktív nappalis hallgatói jogviszonnyal rendelkezik azzal, hogy amennyiben ez nem teljesül, akkor az ösztöndíj teljes összegét (100%) vissza kell fizetnie.

 

12. A hallgató a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a pályázati kiírás 2020/2021. tanév második félévére szól. Ezt követően a DUE jogosult - a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret függvényében - a pályázati felhívás visszavonására, módosítására, új pályázati felhívás közzétételére, mely miatt kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem élhet a DUE-val szemben.

 

Dunaújváros, 2021. február 18.