1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés (Business Information Technology at ISCED level 5)

Elektronikus jelentkezés
 Mintatanterv (2017. szeptember 1. előtt beiratkozók)
 Mintatanterv (2019. szeptember 1.-től beiratkozók)
 Mintatanterv nappali (2017. szeptember 1-től beiratkozók)
 Mintatanterv levelező (2017. szeptember 1-től beiratkozók)
Mintatanterv (2020-tól érvényes)

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:

– szakképzettség: felsőfokú gazdaságinformatikus-asszisztens

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Business Information Technologist Assistant

3. Képzési terület: informatika

Képzési ág: informatikai

Besorolási alapképzési szak: gazdaságinformatikus

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):

2151 Adatbázis-tervező és -üzemeltető
2152 Rendszergazda
2153 Számítógép-hálózati elemző, üzemeltető
2159 Egyéb adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltető
3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus
3142 Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus
3143 Számítógéphálózat- és rendszertechnikus

4. A képzési idő félévekben: 4 félév

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

– az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 40%–60%;

– az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét;

– a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább 90 kredit;

– a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

5. A különböző képzési formák megszervezésére vonatkozó egyéb követelmények:

Részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának legalább 30%-a.

6. A felsőoktatási szakképzés célja:

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdaságinformatikus szakemberek képzése, akik képesek a valós üzleti folyamatok megértésére, a folyamatokban rejlő problémák megoldásában szakmai irányítás mellett történő részvételre, az információtechnológia korszerű lehetőségeinek kihasználására, az üzleti informatikai feladatok megoldására, azok menedzselésének támogatására, az információtechnológiailag támogatott üzleti alkalmazások vállalati szintű, modellszemléletű alkalmazására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés következő ciklusában történő folytatásához.

7. A képzésben elsajátítandó kompetenciák

a) megszerezhető tudás, ismeret, képesség:

– a közgazdasági, üzleti és az informatikai szakterületek ismeretanyagának alkalmazása;

– üzleti folyamatok megértése, elemzése, a folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű programozási feladatok megoldása;

– adatbázisok tervezésében, létrehozásában, optimalizálásában és menedzselésében való részvétel;

– gazdasági alkalmazások működtetése, a működtetés, valamint a kockázatok, a változások és a különböző szoftververziók alkalmasságának felismerése, menedzselése;

– a gazdaságinformatikai feladatok megoldásához a megfelelő módszerek és eszközök kiválasztása, azok alkalmazása;

– adattárházakból lekérdezések tervezése, megoldása, elemzések készítése;

– szakmai irányítás mellett gazdasági elemzések elvégzése saját adatbázissal vagy meglévő adatbázis felhasználásával;

– számviteli feladatok célszoftver segítségével történő megoldása;

– az adatok fizikai és jogi védelmének megszervezése, megoldása;

– adott feladat megoldásához szükséges adatok szakmai iránymutatás alapján történő összegyűjtése, valamint az adatok előkészítésének (csoportosítás, elrendezés) megszervezése;

– vállalati tevékenységek elemzésére használt gazdasági és statisztikai mutatók meghatározása;

– statisztikai következtetések készítéséhez szükséges matematikai, statisztikai módszerek alkalmazása, statisztikai adatforrások használata;

– statisztikai programcsomagok alkalmazása, a számítógépes outputok értelmezése a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeretanyagának alkalmazásával;

– alapvető kommunikációs és minőségbiztosítási ismeretek alkalmazása;

– meghatározó jogi, szabályozási, gazdasági és termelési folyamatokra vonatkozó ismeretek hasznosítása;

– az üzleti etika és a jogi szabályok szerinti alapvető készségek elsajátítása;

– az informatikai fejlesztések, menedzselési feladatok dokumentálása;

– a projekttervezés módszereinek és eszközeinek alkalmazása, a projektmenedzsmentet támogató szoftveres megoldások használata.

b) jártasság, képesség:

– a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeretanyagának alkalmazására;

– az üzleti folyamatok megértésére, szakmai irányítás mellett történő elemzésére, a folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű programozási feladatok végrehajtására;

– adatbázisok tervezésében, létrehozásában és menedzselésében való részvételre;

– gazdasági alkalmazások működtetésére, a működtetés, valamint a kockázatok, a változások és a különböző szoftververziók alkalmasságának felismerésére, alapszintű menedzselésére.

8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei:

– valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;

– a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös modul: 15 kredit;

– a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit.

9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:

A szakmai gyakorlóhelyeket – a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve – a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vállalkozásnál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő.
 

A hallgatók lehetőségei a képzési időszak alatt a kollégiumi összes férőhely 50%-át az első évesek kapják. Az élsportolók tanulmányi és ösztöndíj-kedvezményben részesülnek. Pályázhatnak a DF Kiemelt sportösztöndíjára. Egyetemünk az államilag elismert ITK Origó és Pannon nyelvvizsga-rendszer akkreditált vizsgahelye. Hallgatóink tagjai lehetnek a több mint 250 éves selmeci diákhagyományokat tisztelő közösségnek.

Kollégium
Pályázat útján az elsőévesek számára korszerű kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani.
 

Felvételi ügyintézés

Dunaújvárosi Egyetem Tanulmányi Hivatal § Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A (főépület, fsz. 114.)
Tel.: (25) 551-177, 551-254.
Küldj egy e-mailt: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.!