GAZDASÁGINFORMATIKUS (BSc) ALAPSZAK Business Informatics

Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Képzés szintje: alapképzés
Végzettség: alapfokozat (BSc)
Az oklevélben szereplő szakképzettség magyarul: gazdaságinformatikus
Az oklevélben szereplő szakképzettség angolul: Business Informatics Engineer

Elektronikus jelentkezés
 Mintatanterv (2017. szeptember 1. előtt beiratkozók)
 Gazdaságinformatikus alapképzési szak
Mintatanterv (2020-tól érvényes)


Tagozat, képzési idő félévekben
nappali és levelező tagozaton: 7 félév

Finanszírozás
állami ösztöndíjas, önköltséges (nappali:250 000 Ft/félév, levelező:220 000 Ft/félév)

Specializáció

  • vállalati informatika


Érettségi vizsgatárgyak (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

matematika és fizika v. gazdasági ismeretek v. informatika v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(15) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(26)

A szak képzési célja

A képzés célja a gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az információs társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok, a folyamatokban rejlő problémák megértésére és megoldására, az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselésére, az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának a növelésére, az infokommunikációs folyamatok és technológiák együttműködésen alapuló modellezésére, folyamatok szabályozására és tervezésére, a problémák feltárására, a problématér definiálására, alkalmazások fejlesztésére, működtetésére és a működés elvárt minőségnek megfelelő felügyeletére, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Ideális jelentkező
Szakunkon jó eséllyel kezded tanulmányaidat, ha jellemző tulajdonságaid:
- az új iránti érdeklődés, a logikus gondolkodás, a kreativitás,
- szívesen töltöd idődet a számítástechnika és az informatika legújabb eredményeinek megismerésével,
- érdekel a számítógépek működése, a számítógép-hálózatok, az internet,
- meg akarod ismerni az információ tárolásával, feldolgozásával és továbbításával kapcsolatos eszközöket, a szoftverek tervezését, fejlesztését, komplex számítógép-rendszerek üzemeltetését és menedzselését,
- fontosnak tartod, hogy egy jó szakember gazdálkodási és szervezési ismeretekkel is rendelkezzen.
 
Elsajátítandó szakmai ismeretek
Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok – a várható specializációkat is figyelembe véve – képesek:

– a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeretanyagának alkalmazására;
– az üzleti problémák IT-vel támogatott megoldására;
– szakképzettségüknek megfelelő feladatok felelősségteljes végrehajtására;
– az adott szakterület új ismereteinek és eredményeinek a befogadására;
– folyamatos tanulásra, saját tudásuk bővítésére, új kompetenciák elsajátítására;
– kommunikációs készségük, tárgyalóképes idegennyelv-ismeretük birtokában partnerekkel, gazdasági, közgazdasági szakemberekkel, informatikai fejlesztéseket végző munkatársakkal való hatékony együttműködésre;
– az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok – a várható specializációkat is figyelembe véve – alkalmasak:
– üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazások tervezési munkáinak elvégzésére, egyszerűbb programozási feladatok végrehajtására;
– rendszerfejlesztési elvek és módszerek alkalmazására, fejlesztőeszközök (üzleti modellezés és/vagy számítógéppel támogatott fejlesztés eszközei) használatára;
– adatbázisok tervezésével, létrehozásával és menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására;
– a gazdasági alkalmazások adaptációjára, az IT-alkalmazások bevezetéséhez szükséges szervezeti változtatások kezdeményezésére, a végrehajtásban az együttműködésére;
– az üzleti és informatikai szakemberekkel együttműködve, felhasználva a leghatékonyabb IT-megoldásokat a gazdasági problémákra megoldási változatok készítésére, informatikai támogatás és/vagy fejlesztés kezdeményezésére, végrehajtására;
– a szervezet informatikai egységének menedzselésére, a működtetési kockázatok kezelésére, kisebb fejlesztési és üzemeltetési projektek tervezésére és irányítására, informatikai feladatok outsourcing megoldásaiban és auditálásában az együttműködésre;
– gazdasági alkalmazások működtetésére, felhasználói szolgáltatások ellátására (operatív, menedzsment-szintű és felsővezetői információigények meghatározására és kielégítésére, vállalatirányítási és döntéstámogató rendszerek használatára, kliens-szerver architektúrák és egyéb hálózati környezetek adat- és rendszermozgatási feladatainak ellátására)

Főbb tárgyak
Lineáris algebra, analízis, valószínűségszámítás, statisztika, gazdaságstatisztika, számítástudomány alapjai, operációkutatás, közgazdaságtan, vállalkozástan, menedzsment, pénzügyi ismeretek, jogi ismeretek, döntéselmélet, döntési módszertan, számítógép architektúrák, számítógép hálózatok, kommunikációs rendszer, operációs rendszerek, hálózati operációs rendszerek, programozáselmélet, programozási nyelvek, szoftverfejlesztési technológiák, adatbáziskezelés, rendszerelemzés alapjai, IR-architektúrák, információrendszerek fejlesztése, rendszerfejlesztési eszközök, IR-ek minőségbiztosítása, integrált vállalatirányítási rendszerek, döntéstámogató rendszerek, differenciált szakmai
ismeretek...

Infrastruktúra
Omron ipari informatikai (irányítástechnika, robottechnika) labor, Siemens mobil kommunikációs labor, SUN Microsystems Java oktató labor, valamint hálózati menedzselést segítő labor.
Szoros szakmai kapcsolatot tartunk egyetemek, főiskolák, vállalatok, kutatóintézetek szakembereivel. Hallgatóink az Informatikai Intézet hét számítógépes kabinetjében dolgozhatnak. Az operációs rendszerek széles skálája használható (DOS, Windows, UNIX, LINUX, OS/2). A kabinetekben tanórán kívüli időben, felsőbb éves demonstrátor-hallgatók felügyelete mellett is gyakorolhatnak. Önálló szakmai, tudományos tevékenységet a Tudományos Diákkörben és a Kerpely Antal Computer Szakkollégiumban végezhetnek.

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma DF informatikai előadó
210 kredit

Az oklevél kiadásának feltétele
- sikeres záróvizsga és
- legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek

Dunaújvárosi Egyetemen:

  • mesterképzésen Tanár mérnöktanár MA
  • más alapszakokon
  • szakirányú továbbképzési szakokon
  • felsőfokú szakképzésben.


Más felsőoktatási intézmények:

  • mesterszakjain
  • szakirányú továbbképzési szakjain.


Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
Századunkban a vállalati informatikai alkalmazások növekvő szereppel bírnak, ezért a gazdaságinformatikusok iránti kereslet a gazdaság minden területén növekvő tendenciát mutat.

A hallgatók lehetőségei a képzési időszak alatt
- A kollégiumi összférőhelyek 50%-át az első évesek kapják. Az elmúlt évben a kollégiumi férőhelyet igénylő első évesek 95%-át tudtuk kollégiumi elhelyezésben részesíteni.
- Az élsportolók tanulmányi és ösztöndíj-kedvezményben részesülnek.Pályázhatnak a a DF Kiemelt sportösztöndíjára.
- Egyetemünk az államilag elismert ITK Origó és Pannon nyelvvizsga-rendszer akkreditált vizsgahelye.
- Hallgatóink tagjai lehetnek a több mint 250 éves selmeci diákhagyományokat tisztelő közösségnek.

Kollégium
Pályázat útján az elsőévesek számára korszerű kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani.

Felvételi ügyintézés
Dunaújvárosi Egyetem Tanulmányi Hivatal § Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A (főépület, fsz. 114.)
Tel.: (25) 551-177, 551-254.
Küldj egy e-mailt: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.