GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT (BSc) alapszak Business Administration and Management BSc


Képzés szintje:
alapképzés
Végzettség: alapfokozat (BSc)
Az oklevélben szereplő szakképzettség magyarul: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
Az oklevélben szereplő szakképzettség angolul: Economist in Business Administration and Management

 Mintatanterv (2017. szeptember 1. előtt beiratkozók)
Mintatanterv nappali és levelező (2017. szeptember 1-től beiratkozók)
Mintatanterv (2020-tól érvényes)
Mintatanterv (2020/21 szeptembertől)
Kettős diploma a holland Saxion University-vel

Tagozat, képzési idő
Nappali és levelező tagozaton 7 félév.
 

Specializációk:

Pénzügy-adózás
Vállalkozásmenedzsment
Üzleti Kommunikáció


Finanszírozás
állami ösztöndíjas, önköltséges (nappali: 190 000 Ft/félév, levelező: 180 000 Ft/félév)


Érettségi vizsgatárgyak 
kettőt kell választani: (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(14) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(19) v. egy idegen nyelv(27) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(25)

A szak/képzés célja
Olyan - a gazdálkodás során szükséges ismeretekkel bíró - szakemberek képzése, akik elméleti ismereteik birtokában, a gyakorlati jellemzőket alkalmazva, készségeik és képességeik alapján alkalmasak arra, hogy a cégek, vállalatok, vállalkozások, pénzügyi intézmények, költségvetési szervezetek pénzügyi folyamatait és a szükséges szervezeti rendszereket átlássák, kialakítsák és azokat működtessék. Elméleti ismereteik birtokában, gyakorlati jellemzőket alkalmazva alkalmasak a számviteli szakfeladatok irányítására, a gazdálkodó és más szervezetek számviteli politikájának és számvitel rendjének kialakítására, a számítástechnika felhasználásával való fejlesztésére, megszervezésére, a beszámolási kötelezettség teljesítésére, a költséggazdálkodás rendszerének kialakítására, fejlesztésére és működtetésére, valamint tudásuk, képzettségük és ismereteik készségszintű alkalmazása útján alkalmassá válnak a gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenőrzésére.


A szakma szépségei
Nagyszerű alkotó munka a gazdasági optimumra való törekvés, a nyereséges stratégiák kutatása és megvalósítása. Az emberekkel való foglakozás, személyiségük folyamatos és fokozatos fejlesztése.


Az ideális jelentkező

Aki a szakma iránti elkötelezettséggel rendelkezik, olyan alapképzettsége van, amely jól használható fel a felsőfokú képzésben, illetve amelyre építhetőek azok a szakmai tárgyak, amelyek jövendő pályájának alapját adják.
 

Elsajátítandó kompetenciák

Az alapfokozat birtokában a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon végzettek ismerik:

– a gazdálkodás alapfogalmait, fő összefüggéseit, a gazdálkodásra ható tényezőket és azok befolyásolására használatos módszereket,
– az erőforrásokkal, termelési tényezőkkel való gazdálkodás irányelveit, tervezési, elemzési, értékelési, lebonyolítási eszközeit, módszereit,
– a gazdálkodási folyamatok irányításának, szervezésének és működtetésének alapelveit és módszereit,
– a szervezetek és intézmények létrehozására, struktúrájuk, szervezeti magatartásuk kialakítására és változtatására vonatkozó alapelveket és módszereket.

Az alapfokozat birtokában a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon végzettek alkalmasak:
– a gazdálkodó szervezetekben szakképzettségüknek megfelelő munkakörök betöltésére,
– a problémamegoldó technikák vállalati döntések előkészítésében való alkalmazására,
– idegen nyelven és az informatika segítségével is a hazai és a nemzetközi üzleti környezetben hatékonyan kommunikálni,
– a környezeti változásokhoz való alkalmazkodásra, az önálló karrierépítésre tapasztalatainak értékelése és folyamatos továbbképzés útján; az alapképzésben megismert szakterület gyakorlati úton való kiszélesítésére,
– önálló munka végzésére a vállalati rendszer különböző részterületein,
– a gazdálkodó szervezetek általános gazdálkodásához és szervezéséhez kapcsolódó munkakörökben vezetői feladatok ellátására


Főbb tárgyak

A képzés - igazodva az európai normákhoz - moduláris szerkezetű, kreditrendszerű. A képzés részeként idegen nyelveket, magas fokú számítógépes, informatikai ismereteket oktatunk, korszerű vállalkozási, jogi és menedzsment-tudás is szerezhető.
Szakmai alapozó tárgyak: közgazdaságtan, vállalati gazdaságtan, EU ismeretek, informatika, matematika, marketing, nemzetközi gazdálkodási ismeretek, makropénzügyi ismeretek, számviteli alapismeretek, társadalomtudományi ismeretek, üzleti kommunikáció
Ráépülő szakmai ismeretek: vállalati pénzügyek, számvitelelemzés, emberi erőforrás gazdálkodás, marketing menedzsment, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, kontrolling, üzleti etika, stratégiai tervezés, termelésmenedzsment, folyamat- és minőségmenedzsment, humánerőforrás-menedzsment, team-menedzsment, közmenedzsment, szervezésmódszertan, információgazdálkodás, továbbá választható specializációk


Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma

210 kreditpont


Az oklevél kiadásának feltétele

- sikeres záróvizsga és
- legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél


Továbbtanulási lehetőségek


A Dunaújvárosi Egyetemen:

Más felsőoktatási intézmények:

  • mesterszakjain
  • szakirányú továbbképzési szakjain.A hallgatók lehetőségei a képzési időszak alatt
- A kollégiumi összes férőhely 50%-át az első évesek kapják. Az elmúlt évben a kollégiumi férőhelyet igénylő első évesek 95%-át tudtuk kollégiumi elhelyezésben részesíteni.
- Az élsportolók tanulmányi és ösztöndíj-kedvezményben részesülnek.Pályázhatnak a DUE Kiemelt sportösztöndíjára.
- Egyetemünk az államilag elismert ITK Origó és a Pannon nyelvvizsga-rendszer akkreditált vizsgahelye.
- Hallgatóink tagjai lehetnek a több mint 250 éves selmeci diákhagyományokat őrző és tisztelő közösségnek.


Kollégium
Pályázat útján az elsőévesek számára korszerű kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani.


Felvételi ügyintézés

Dunaújvárosi Egyetem Tanulmányi Hivatal § Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A (főépület, fsz. 114.)
Tel.: (25) 551-177, 551-254.
Küldj egy e-mailt: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.