1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés (Business Administration and Management at ISCED level 5)

Elektronikus jelentkezés
Mintatanterv nappali és levelező (2017. szeptember 1-től beiratkozók)
Mintatanterv (2020-tól érvényes) 
Mintatanterv (2020/21 szeptembertől)

 2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:

- szakképzettség: felsőfokú közgazdász-asszisztens kis- és középvállalkozási szakirányon

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist Assistant in Business Administration and Management Specialized in Small and Medium Enterprises

- Szakirány: kis- és középvállalkozási (Small and Medium Enterprises),

 

3. Mikor válaszd a Felsőoktatási szakképzést?
- ha nincs emelt szintű érettségid
- ha van már érettségid, de érettségid eredménye nem a legjobb
- ha nem akarsz még további 3-5 évig tanulni, de azért szeretnél felsőoktatási intézményben tanulni
- ha biztos akarsz lenne abban, hogyha nem vesznek fel alapképzésre, azért nem vesztegetsz el időt,
- ha tovább akarsz tanulni alapképzésben, de nincs hozzá elegendő pontod

 

4. Mit nyerhetsz a Felsőoktatási szakképzéssel?
- felsőoktatási intézményben tanulhatsz
- oklevél minősítésed pontot jelent az alapképzésre való felvételkor

 

5. Milyen munkakörök tölthetőek be leggyakrabban végzettséggel?:
3221 Irodai szakmai irányító, felügyelő
3615 Statisztikai ügyintéző
3641 Személyi asszisztens
4112 Általános irodai adminisztrátor
4114 Adatrögzítő, kódoló
4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
4224 Ügyfél- (vevő) tájékoztató
4225 Ügyfélszolgálati központ tájékoztató
4226 Lakossági kérdező, összeíró


6. A képzésről röviden:
- képzési idő: 4 félév
- összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
- az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
• Teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra.
• Részidős képzésben: hat hét, legalább 240 óra.
- a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legfeljebb 90 kredit;
- a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

 

 

7. A felsőoktatási szakképzés célja:

A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a munka- és ügyvitelszervezési eljárásokkal, a döntéstámogatás és a kontrolling módszertani alapjaival, az információs és a kommunikációs tecnikákkal.

A kis- és középvállalkozási szakirányon továbbá ismerik a stratégiai és az operatív tervezés célját, szerepét, jelentőségét, összeállításának módját, és azok gyakorlati megvalósítását; a korszerű szervezési eljárásokat, az információs és a kommunikációs technikákat, és azok alkalmazását a gyakorlatban. Tisztában vannak a kis- és középvállalkozások marketingstratégiájának, piaci magatartásának, a vállalkozás arculatának és PR tevékenységének alakítási módozataival és gyakorlati megvalósításával.

 

8. A képzésben elsajátítandó kompetenciák

a) kognitív (szakmai) kompetenciák:

- jogszabályok ismerete, alkalmazása;
- gyakorlatias feladatértelmezés, lényegfelismerés;
- rendszerező-képesség, szervezőkészség;
- áttekintő-, és következtetési képesség, döntésképesség;
- rendszerekben való gondolkodás;
- pontosság, prezentációs készség, önállóság;
- szakmai kommunikációs készség;
- eredményorientáltság;

b) tudás, jártasság (a megértés és felismerés, a gyakorlat és a szociális területen)

- a vállalkozás egyes folyamatainak tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, döntés előkészítési és operatív feladataiban aktív részvétel;
- pályázati lehetőségek felkutatása, annak előkészítésében és megírásában való részvétel;
- önálló munkavégzés és csoportmunka;
- prezentációs technikák alkalmazása;

 kis- és középvállalkozási szakirányon továbbá

- a vállalati folyamatokat támogató informatikai és irodatechnikai eszközöket önállóan alkalmazza;
- a teljesítményeket és a költségeket folyamatosan elemzi, ezekhez adatokat gyűjt, valamint a tervezett és a tényleges teljesítmények és költségek közötti eltéréseket értékeli;
- a vállalkozás üzleti tervének, marketingstratégiájának, piaci magatartásának, a vállalkozás arculatának és PR tevékenységének alakításában és formálásában aktívan közreműködik;
- a vállalati folyamatok környezetterhelő hatásainak felismerése, közreműködik annak minimalizálásában;

c) önállóság és felelősség a munkafeladatokban:

- hiteles kommunikáció, önmenedzselés, határozottság és céltudatosság;
- felelős munkavállalói magatartás, döntésképesség;
- a munkavállalói jogok és kötelezettségek ismerete;
- a munkáltatói elvárásoknak megfelelő magatartás és teljesítmény;
- álláskeresési technikák alkalmazása (szakmai önéletrajz készítés), interjúkon siker elérése;
- szakmai kommunikáció egy idegen nyelven, alapfokon írásban és szóban, az általános és szakmai szókincs birtokában;
- szakmai informatikai programok felhasználói szintű ismerete és alkalmazási képesség annak használatával kapcsolatban infokommunikációs rendszerek használata.

 

9. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei:

- valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
- a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös modul: 6 kredit;
- a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit.

 

10. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:

A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

 

11. Idegen nyelvi és szaknyelvi követelmények:

Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg.

 

A hallgatók lehetőségei a képzési időszak alatt
- A kollégiumi összférőhelyek 50%-át az első évesek kapják. Az elmúlt évben a kollégiumi férőhelyet igénylő első évesek 95%-át tudtuk kollégiumi elhelyezésben részesíteni.
- Az élsportolók tanulmányi és ösztöndíj-kedvezményben részesülnek. Pályázhatnak a DF Kiemelt sportösztöndíjára.
- Egyetemünk az államilag elismert ITK Origó és a Pannon nyelvvizsga-rendszer akkreditált vizsgahelye.
- Hallgatóink tagjai lehetnek a több mint 250 éves Selmeci diákhagyományokat őrző és tisztelő közösségnek.


Kollégium
Pályázat útján az elsőévesek számára korszerű kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani.


Felvételi ügyintézés

Dunaújvárosi Egyetem Tanulmányi Hivatal § Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A (főépület, fsz. 114.)
Tel.: (25) 551-177, 551-254.
Küldj egy e-mailt: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.