A Pályázati Iroda a korábban Innovációs Menedzsment Központ néven működő szervezeti egység utódjaként jött létre 2012 nyarán. Az iroda egy lehatároltabb, tisztább portfolióval, a pályázatokra fokuszálva az alábbi 10 fő tevékenység mentén végezi munkáját:

  1. A Pályázati Iroda legfőbb tevékenysége a Dunaújvárosi Egyetem pályázati úton elnyerhető forrásainak minél szélesebb elnyerése. Ennek érdekében naprakész pályázatfigyelést végez az iroda megvalósítani, a felfedett pályázatokat nyilvántartja és az érintett felek részére eljuttatja. (Ebbe beleértendőek a tervezett kiírások is.)
  2. A Dunaújvárosi Egyetem, mint pályázó szervezet esetében, elengedhetetlen a (terv) pályázat kiírásakor a felelős szervezeti egység(ek) kiválasztása, menedzsmentszervezet felállítása, a legfontosabb szakmai végrehajtók megjelölésével. A pályázat a menedzsmentszervezet és a Pályázati Iroda együttes közreműködésével jöhet létre. A felelősségi körök kijelölése már ebben a fázisban is elengedhetetlen, ezzel is növelve a későbbi megvalósítók projekt iránti elkötelezettségét. Ezt erősíti szakmai tanácsaik, ötleteik beépítése a pályázatba.
  3. Az iroda szakmai tevékenységei közé tartozik a Dunaújvárosi Egyetem(szakmai, ipari stb.) külső kapcsolatai számára végzett pályázatírás. Ezek a pályázatok az Egyetem számára is megtérülnek, hiszen ezekben megvalósítóként, haszonélvezőként stb. szerepel.
  4. A Dunaújvárosi Egyetem hallgatóit is szükséges tájékoztatni a számukra elérhető pályázati lehetőségekről. Az iroda felelőssége ezeknek a pályázatoknak az összeállítása, megírása is. Ezek elengedhetetlenek az intézmény életében, hiszen a sikeres hallgatók az Egyetem hírnevét erősítik.
  5. A pályázatok szakmai teljesítésének mérésére a számszerűsített indikátorok szolgálnak. Ezek teljesüléséért a menedzsmentszervezet felel, ezt felügyeli a Pályázati Iroda.
  6. A pályázatok megvalósítása során a szakmai teljesítés mellett az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági szempontok is fontos szerepet játszanak. Ezek legtöbb esetben a pályázattól függetlenek, a főiskola egészét érintik. Az iroda feladata ezen teljesítések kidolgozása, végrehajtása és figyelemmel kísérése.
  7. A hazai és külföldi pályázatokon való sikeres részvétel egyik alapköve a szakmailag felkészült menedzsmentszervezetek megléte. Ennek érdekében az iroda mintegy mentorként kívánja segíteni a következő időszakban a pályázatok megvalósítóit, elérve ezzel, hogy intézetenként menedzserszervezetek jöjjenek létre.
  8. A pályázatírás képessége, a készségekre épülő szakmai tapasztalatból sajátítható el, éppen ezért konkrét szakirányhoz nem köthető. Így fontosnak tartom, hogy az iroda lehetőséget biztosítson a egyetemen tanuló, végző hallgatók számára a szakmába való betekintésre.
  9. Az iroda szakmai tevékenységéhez tartozna továbbá a pályázatok és az azokhoz kapcsolódó anyagok elektronikus és papíralapú tárolása, megfelelő adatbázisok előállítása és frissítése.
  10. Elengedhetetlen, hogy az iroda dolgozói, szakmai fejlődésük és tudásuk naprakészségének érdekében részt vegyenek konferenciákon, rendezvényeken, tájékoztató napokon, oktatásokon, biztosítva ezzel az iroda leghatékonyabb működését.

Irodavezető

  Nagy Gáborné

Munkatárs

Balaskó Anna Mária asszisztens
Nagy Andrea szakügyintéző
 Halmai Nóra innovációs menedzser
 Molnár Stefánia adminisztrátor 

 

 

 

Pályázati Hírlevelek

2015 / 2
2015 / 1
2014 / 6
2014 / 5
2014 / 4
2014 / 3
H2020 programfüzet
2014 / 2
2014 / 1