A Rektori Hivatal az egyetemen működő önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási és ügykezelési feladatait, segíti az egyetem vezetőinek, vezető testületeinek, önálló szervezeti egységeinek munkáját, illetve az ezek által felkért bizottságok tevékenységét.

A Rektori Hivatal tevékenysége során az egyetem valamennyi szervezeti egységével együttműködik, szervezeti felépítésének meghatározása és módosítása a Szenátus hatáskörébe tartozik.


Hivatalvezető

Fábiánné Fülöp Zsuzsanna hivatalvezető


Titkárság

Komáromi Eszter asszisztens

 

Rektorhelyettesi titkárság

Kajtár-Szépes Mariann előadó
 Borbás Rita előadó