Minőségirányítási Iroda

Minőségirányítási Iroda 1996-ban alakult azzal a hosszú távú céllal, hogy kialakítsa a főiskola minőségügyi rendszerét. Az iroda munkatársainak rövid távú céljai között szerepelt az ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer kiépítése és a külső tanúsítás megszerzése - mely cél 2003. évben meg is valósult. Az Iroda munkáját segíti a Minőségügyi Testület, és a Minőségirányítási Munkacsoport, ahol jól képzett szakemberek vesznek részt a minőségügyi célokhoz kapcsolódó feladatok kidolgozásában. Helyzetünket megkönnyíti, hogy nem csak a Dunaújvárosi Egyetem vezetői, hanem minden dolgozója elkötelezettje a minőségpolitikának és együttműködik a kitűzött célok megvalósítása érdekében.

A magyar állami felsőoktatási intézmények közül elsőként, 2003 tavaszán kapta meg intézményünk minőségirányítási rendszere az ISO 9001:2008 rendszerszabvány szerinti tanúsítást. A tanúsítvány "Felsőfokú képzés és szaktanfolyamok tartás"-ra vonatkozik. Az Intézményt a norvég székhelyű Det Norske Veritas LTD. független minőségügyi tanúsító szervezet tanúsította.
2007-ben a Dunaújvárosi Főiskola elnyerte a Felsőoktatási Minőségi Díj bronz-fokozatát és a Fejér Megyei és Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díjat is.

Az Dunaújvárosi Egyetem jelenleg a MAB elvárások, a nemzetközi - ESG 2015 – alapelveknek és szempontoknak való megfelelésre törekszik.

 

Minőségirányítási Iroda tevékenysége

 • Minőségirányítási rendszer működtetése és fejlesztése
 • Minőségirányítási dokumentumok kidolgozása, naprakészen tartása
 • Minőségügyi oktatások megszervezése és lebonyolítása
 • Audit eljárások előkészítése, lebonyolítása
 • Felmérések készítése
 • Hibakezelés koordinálása
 • Kockázatkezelés koordinálása
 • Önértékelések koordinálása

 

A Minőségirányítási Iroda által végzett felmérések

 • Elsőéves Hallgatók Általános felmérése
 • Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése
 • Végzett hallgatók beválás vizsgálata
 • Leendő Hallgatók Véleményének felmérése
 • Munkatársak Megelégedési vizsgálata
 • Záróvizsgaelnökök véleményének felmérése

A Minőségügyi Kézikönyv jelen tervezete szenátusi döntés előkészítés/véleményezés alatt van. A várható határozat a kézikönyv hatályáról 2019. november 27-re tehető:

 Minőségügyi Kézikönyv Tervezet 


Felmérések eredményei:

Oktatói munka hallgatói véleményezése 2014/2015 II. félév
Oktatói munka hallagtói véleményezése 2014/2015 I. félév


Az ISO 9001:2008 minőségügyi tanúsításhoz kapcsolódó dokumentumok:

Irányítási rendszer tanúsítvány (2017)
Minőségpolitikai nyilatkozat (2017)
Minőségügyi tanúsítvány (2009)
Irányítási rendszer tanúsítvány (2008)
Irányítási rendszer tanúsítvány (2012)
Irányítási rendszer tanúsítvány - angol (2012)
Minőségpolitikai nyilatkozat (2016)

Irányítási rendszer tanusítvány (2015)
Irányítási rendszer tanusítvány - angol (2015)


Irodavezető

 Kovács Judit Gabriella ügyvivő szakértő 


Munkatárs

 Halasiné Németh Nóra Nikoletta minőségirányítási munkatárs