Kancellária Kabinet a Kancellár irányításával az egyetemen működő, olyan átfogó szervezeti egység, amely az intézmény igazgatási és ügyviteli, kommunikációs, jogi és minőségirányítási feladatait látja el. Segíti az egyetem vezetőinek, testületeinek, önálló szervezeti egységeinek, bizottságainak tevékenységét. Koordinálja az egyetem igazgatási, iratkezelési tevékenységét, kapcsolatot tart az intézményi fenntartó szervekkel, kapcsolatot épít a helyi-, térségi-, regionális és országos oktatási szakmai szervezetekkel, intézményekkel, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel, gondozza az egyetem külső kapcsolatrendszerét, felügyeli és szervezi az intézmény ünnepélyeit, valamint központi rendezvényeit.

Kancellári titkárság


Kancellár

 Kiss Ádám Sándor kancellár


Kabinetvezető

  Fábiánné Fülöp Zsuzsanna Kabinetvezető


Titkársági munkatárs

Kovácsné Fodor Alexandra asszisztens
 Molnár Lenke ügyvivő szakértő