Természettudományi és Környezetvédelmi Tanszék feladata:

A Természettudományi és Környezetvédelmi Tanszék jelenleg az alapképzésben a Mérnöki fizika, a Hő és áramlástan, a Környezetvédelem és energiagazdálkodás, valamint a Környezetgazdaságtan tantárgyakat oktatja mind magyarul, mind angolul. A mesterképzéseken a Fizika és a Mechatronika tárgy oktatása a tanszék feladata, valamint a Műszaki hő és áramlástan tárgy laboratóriumi gyakorlatai is ehhez a szervezeti egységhez tartoznak. A posztgraduális szakmérnök képzésben az Ipari környezeti szakmérnöki szak, a Műszaki környezeti szakmérnöki szak, valamint hamarosan a környezetvédelmi, munkaegészségügyi és munkabiztonsági ismereteket nyújtó, az ipari igények kielégítésére létrehozott EHS mérnök szakmérnöki szak gondozása a tanszék feladata. Mind az alap, mind a mester és mind a szakmérnök képzés tantárgyaihoz gazdagon felszerelt, nagy értékű, korszerű műszerekkel ellátott laboratóriumok tartoznak, amiket hallgatóink a laboratóriumi gyakorlatokon rendszeresen használnak is.

A tanszéken folyó legfontosabb kutatási témák az elektrosztatikus kisülések környezetvédelmi alkalmazásai, ózongenerátorok fejlesztése, valamint energia visszanyerési technológiák és a megújuló energiaforrások alkalmazása.
A tanszék széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a legintenzívebb együttműködés japán kutatóintézetekkel és a Tokió Egyetemmel közösen végrehajtott sikeres kutatási programok során valósult meg.

Az ipari kutatások területén jelentős eredményeket értek el füst és kipufogógázok nitrogénoxid tartalmának, valamint freonok gyors villamos kisülésekkel történő lebontása területén. Hasonlóan jelentős eredmények születtek ózongenerátorok és koncentrációmérők kifejlesztése és alkalmazása területén. A nanotechnológiai területen villamos kisülésekkel állítanak elő nanorezet, amit permetezőszerként is alkalmaznak. Egy kiemelkedő kutatási terület a vörösiszap feldolgozása fémkinyerés céljából. A tanszék egyik új kutatási iránya az iszapok nehézfém tartalom mobilizációjánakmonitorozása, a nehézfém tartalom csökkentése kémiai és biológiai módszerekkel,biobányászati módszerek fejlesztése, valamint gázok szeparálása elektrosztatikus technológiákkal.


Tanszékvezető

 Dr. Kővári Attila egyetemi docens


Oktatók

Gyutkity Zoltán mechanikus
 Dr. Kiss Endre főiskolai tanár
 Dr. Kovács Imre főiskolai docens
 Petrovickijné dr. Angerer Ildikó főiskolai docens
Sánta Edit Orsolya tanszéki mérnök


Munkatárs

Kovács-Bokor Éva tudományos segédmunkatárs
Szabóné Juhász Ildikó laboráns