Képzési program

Jelentkezési lap

Elektronikus jelentkezés


1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Gépészeti karbantartó szakirányú továbbképzési szak


2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Gépészeti karbantartó szakmérnök


3. A szakirányú továbbképzés képzési területe

Műszaki képzési terület


4. A felvétel feltétele

A képzésben a műszaki vagy az agrár képzési területen alapképzésben szerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.


5. A képzési idő

Két félév


6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60 kredit


7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A képzés során elsajátítható kompetenciák:
E szakon végzett szakmérnök képes a karbantartás helyzetének komplex, műszaki-gazdasági megítélésére, a fejlődési tendenciák értékelésére;
Képes a karbantartási rendszer elméletileg megalapozott korszerű kialakítására, a termelés/szolgáltatás szempontjainak figyelembevételére;
Képessé válik a gépészeti jellegű eszközök karbantartási (ápolási-gondozási, ellenőrzési, javítási) folyamatainak, technológiáinak tervezésére, irányítására;
Képes a műszaki diagnosztika korszerű eljárásainak és eszközeinek alkalmazására;
Az irányítási és végrehajtási szinten képes a karbantartási rendszer kiválasztására, megvalósítására és fejlesztésére;
Valamint menedzsment ismeretek birtokában képes csoportmunkában részt venni, munkatársakat irányítani, más szakmai területek szakembereivel együttműködni.

A képzés során elsajátítható tudáselemek:
Alapismeretek: Minőségbiztosítási, karbantartás-elméleti és folyamatszervezési ismeretek;
Szakma-specifikus tudáselemek: különféle karbantartási technikák és technológiák, szervezés és ökonómia.

A képzés során megszerezhető ismeretek:
Minőségbiztosítás, Méréstechnika, Karbantartás-elmélet, Folyamatszervezés;
Javítástechnológia, Műszaki diagnosztika, Tribológia, Környezetvédelem, Karbantartás szervezése és ökonómiája, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.

Személyes adottságok, készségek:
Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, problémamegoldás, eredményorientáltság.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A szakmérnöki szakképzettség birtokában a gépészeti karbantartó szakmérnök alkalmas termelő/szolgáltató cég/vállalkozás célszerű karbantartásának megvalósítására és fejlesztésére;
Alkalmas a cég/vállalkozás karbantartási szervezetének kialakítására és működtetése komplex feltételeinek meghatározására;
Alkalmas a karbantartás egészének és részterületeinek irányítására, szervezési jellegű feladatok ellátására;
Valamint a cég/vállalkozás karbantartási szervezetének vezetésére.