Az evosoft Hungary Kft.  Budapest Business Journal felmérése szerint Magyarország vezető szoftverháza a Siemens AG egyik legfontosabb stratégiai partnere és a hazai informatikai piac meghatározó, stabil szereplője. A cég képviselői 2017. szeptember 20-án a Dunaújvárosi Egyetem számára egy 21 számítógépes fejlesztői labort adtak át.

A munkája során kapcsolatot tart a fogyatékkal élő hallgatókkal, szükség esetén azok személyes segítőivel. képviseli a fogyatékkal élő hallgatók érdekeit különböző kérvények elbírásakor, tanulmányi előmenetelüket segítő, konzultációs, vizsgázási lehetőségek, tanulmányok biztosításakor. Javaslatot tesz a fogyatékkal élő hallgatók tanulmányait segítő normatív támogatások felhasználására. Gondoskodik a fogyatékkal élő hallgatók adatainak nyilvánosságáról, biztosítva ezzel az adatok statisztikai célú felhasználását.

A konferencia célja

A Dunaújvárosi Egyetem 2007-től hagyományteremtő módon nemzetközi tudományos konferenciákat rendez a „Duna-térségi kohézió” elnevezéssel. Ezek a rendezvények hozzájárultak az Európai Duna Regionális Stratégia (EDRS) kialakításához és működéséhez. A konferencián elhangzott előadások jelentős része tanulmánykötetekben jelent meg és hozzájárult számos doktorandusz tudományos kutatási tevékenységének eredményes befejezéséhez is.

Elektromobilitáshoz kapcsolódó témájú előadásokat tartottak a Dunaújvárosi Egyetemen 2017. szeptember 20-án. Az e-mobilitás napi rendezvényen több száz hallgató ismerkedhetett meg egyebek mellett a megújuló energiaforrásokkal és a fenntarthatósági fejlődés alapjaival.

Az Erasmus+ programban külföldi résztanulmányokra és szakmai gyakorlatra pályázó hallgatók szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatására
A Dunaújvárosi Egyetem és a Tempus Közalapítvány pályázati lehetőséget hirdetnek szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2017/2018-as tanévben Erasmus+ programországba történő tanulmányi célú vagy szakmai gyakorlati mobilitási ösztöndíjat kívánnak elnyerni.

Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatására