A TDK a több mint 50 éves hagyománnyal rendelkező Tudományos Diákköri Konferencia rövidítése. A kutatás témáját legtöbbször az oktató, mint témavezető határozza meg, azonban annak sincs akadálya, hogy saját ötlet alapján egy hallgató maga kezdeményezze, felkeresve a témában illetékes oktatót, aki a témavezetője lesz.

A TDK munka eredményeinek bemutatására az egyetem minden évben - rendszerint november első felében - TDK Konferenciát rendez, amely egyben egy verseny is. A konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló rövid dolgozat elkészítése, beadása és egy szóbeli előadás megtartása, ahol ezt röviden bemutatja. A jól sikerült munkákat a kétévente tavasszal megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK-ra) is lehet jelölni.  Az intézményi, illetve országos versenyen való részvétel elsősorban erkölcsi elismerés és további ösztönzést adhat a további kutatómunkához. Az országos konferencián elért helyezés plusz pontokat jelent a mester, illetve a posztgraduális képzésre való jelentkezésnél és sok esetben az elhelyezkedésnél is. Mivel a TDK-munka sok esetben a szakdolgozatban, diplomatervben folytatódik, a pályamunka tekinthető egy előzetes dolgozatnak is, amelybe a tapasztalatokat, a témavezető, illetve a bíráló véleményét is már bele lehet építeni. Másrészt fontos az a tapasztalat, ami az előadásra való felkészülés és maga az előadás megtartása jelent.

Egyéb kapcsolódó információk: http://www.otdk.hu/http://otdt.hu/

Pályamunkával kapcsolatos információk:

Pályamunkák követelményei, értékelés szempontjai szekciónként az OTDK szekciók előírásai szerint: http://otdk.hu/hu/palyamunkak-kovetelmenyei 

Pályamunka bírálata: egy független bírálat elkészítését a témavezető menedzseli, és juttatja el legkésőbb a konferencia előtt egy nappal a hallgató és a konferencia napján a TDK felelős vagy közvetlenül a zsűri számára

Pályamunka bemutatása: pályamunka bemutatására a TDK konferencián 15 perc áll rendelkezésre, melyet általában 5 perc vita követ. A bíráló felvetéseire vonatkozó választ a hallgató vagy beépíti az előadásába vagy a vita részben fejtheti ki (amennyiben a zsűri arra lehetőséget ad).

Pályamunka értékelése: A pályamunkát és az előadást a zsűri a dolgozat bírálatát is figyelembe véve pontozza, ezen pontok összege alapján állapítja meg a zsűri a sorrendet és tesz javaslatot a díjakra és az OTDK jelölésre.

 Vissza az előző oldalra!