A Modern Városok Program lehetőséget ad Dunaújváros és a Dunaújvárosi Egyetem számára, hogy az elektromobilitás területén fejlessze infrastruktúráját és tudásbázisát. Ehhez a Dunaújvárosi Egyetem elsősorban a képzési, a kutatási és disszeminációs tevékenysége terén kapcsolódik.

 

Az elektromobilitás technológiai hátterének rohamos fejlődésére a Dunaújvárosi Egyetem is mindenkor reagálni kíván és számos az egyetemen folyó kutatási irány is ezt támogatja. Ennek érdekében a Dunaújvárosi Egyetemen 2016 végén megalakult az elektromobilitás kutatócsoport Dr. Kővári Attila, Dr. Szabó Attila és Dr. Bajor Péter részvételével. A kutatócsoport tevékenysége és a kutatási területei kapcsolódnak az egyetem erősségeihez a gépészet, anyagtudomány és az informatika területén egyaránt.

 

A kutatási területek közül kiemelendő Dr. Szabó Attila által vezetett, speciális anyagok és gyártástechnológián, kialakításon alapuló, a villamos motorok hatásfokának, teljesítményének növelését célzó kutatásai. A projektre, mely konzorciumban valósul meg a Széchenyi István Egyetem vezetésével a Dunaújvárosi Egyetem, a Pallasz Athéné Egyetem és az Óbudai Egyetem részvételével az EFOP-3.6.2- 16-2017- 00016 pályázat keretében, a Dunaújvárosi Egyetem közel 150 mFt összegű támogatást nyert el.

 

 (Elektromobilitási konferencia a Dunaújvárosi Egyetemen)

A Dr. Bajor Péter által vezetett kutatások az elektromobilitás infrastrukturális kérdéseivel foglalkoznak, ezen belül a vezetékes ellátási hálózatok modellezésével, Smart Grid rendszerek által nyújtott lehetőségek elemzésével. Az elektromobilitást támogató jövőbeli infrastruktúrának olyan új kérdésekre kell választ adnia, mint például a villamos járművek energiaellátása. Smart Grid rendszerek alkalmazásával a megújuló energiák nagyobb mértékű bevonása,  a villamos járművek tárolókapacitásának kihasználása, a villamos energiarendszer optimalizálása valósítható meg környezetbarát és fenntartható energiarendszer működtetése révén.

 

A Dr. Kővári Attila vezetésével folyó kutatás az ember-számítógép interfészek területével foglalkozik, melyek szinte napról napra jelennek meg az élet számos területén és a legkorszerűbb járművekben is. Ezen belül érthetjük akár a kézi gesztusvezérlésen vagy szemmozgáskövetésen alapuló rendszereket, de akár az agy-számítógép interfészek egyes felhasználási lehetőségeit is. Ezen technológiák alkalmazásai a jelen és jövő kiemelt projektjei az EU által finanszírozott kutatások tekintetében is.

 

(Dr. Kővári Attila)

Az elektromobilitás a szemünk előtt az elmúlt években igen jelentős fejlődésen ment keresztül, amelyhez a szakemberképzésnek is választ kell adnia. Ennek érdekében a jelenlegi képzési struktúra áttekintésre érdemes a középfokú oktatástól egészen a tudományos munkán alapuló doktori képzésig, melyben az elektromobilitáshoz kapcsolódó fő irányoknak is célszerű megjelennie. Itt elsősorban a villamos járművekre, a közlekedéskorszerűsítésére, az ahhoz kapcsolódó infrastruktúrára kialakítására, üzemeltetésére és az ehhez szükséges tudás megalapozására gondolhatunk. Az ezzel kapcsolatos kezdeti lépések előkészítésében a Dunaújvárosi Egyetem a város kiemelt partnere.