Két százalékkal nőt a Dunaújvárosi Egyetemre felvételt nyert jelentkezők létszáma. Négyszázharmincnyolc új hallgató kezdheti meg tanulmányait idén szeptemberben a felsőoktatási intézmény valamelyik szakán.

Országos viszonylatban is jó eredménynek számít, hogy a Dunaújvárosi Egyetem a 2018-as normál felvételi eljárásban növelni tudta hallgatói létszámát az előző évekhez képest. A nappali képzésre felvételt nyert hallgatók létszáma 157 fő a levelezősöké 281. A levelezős hallgatók létszáma 2017-hez képest 3,6 %-kal emelkedett, mely jól példázza, hogy egyre többen döntenek úgy, hogy a munka mellett a tanulást választják. A Dunaújvárosi Egyetem számára ez örömteljes, hiszen az élethosszig tartó tanulás elősegítése a felsőoktatási intézmény egyik fontos célkitűzése.

Dr. András István a Dunaújvárosi Egyetem rektora elmondta, jók a számok, jó a számok eloszlása, és az egyetemen szeptemberben, minden szakot, minden tanrendben el tudnak indítani.

Legnépszerűbb szak a mérnökinformatikus tanár, itt a 2017-es évhez képest 120 %-al nőtt a felvételt nyert hallgatók létszáma, de a Dunaújvárosi Egyetem más szakjain is kimagasló értékben nőttek a százalékos arányok az előző évhez képest:

Anyagmérnöki +35%

Gazdálkodás- és menedzsment FOSZK +15%       

Gazdaságinformatikus +20%

Gazdaságinformatikus FOSZK +33%

Gépészmérnöki +7% 

Mérnökinformatikus +7%

Gépészmérnöki MSc +57%

Dr. Rajcsányi-Molnár Mónika, oktatási és általános rektorhelyettes kiemelte, az egyetem hangsúlyosan a műszaki és informatikai területre fókuszál, és mostanra látszik beérni az elmúlt évek kormányzati célkitűzése ezen szakok népszerűsítésére. Fontos eredmény, hogy nappali képzésben újraindulnak a műszaki menedzser, anyagmérnök és a műszaki szakoktató képzések is.

Az egyetemre felvett hallgatók 77%-a állami ösztöndíjas, 63%-a pedig alapszakon kezdi meg tanulmányait. A felvételizők közül sokan jelentkeztek duális képzésre, mely jól mutatja, hogy egyre népszerűbb ez a képzési forma.   

A 2018-as felvételi eredmények jól példázzák, hogy a Dunaújvárosi Egyetemen folyó oktatás magas színvonalú, és a duális képzési lehetőségeknek köszönhetően gyakorlatorientált, az itt megszerzett diploma pedig valóban piacképes. A Hallgatói Sikerességet Támogató programnak köszönhetően 9 % alá csökkent a lemorzsolódás, mely szintén kimagasló eredmény, és vonzó a leendő hallgatók számára.

A normál felvételi eljárás után indul a pótjelentkezés azon érdeklődők számára, akik nem jutottak be 2018-ban egyetlen felsőoktatási intézménybe sem. A jelentkezésre augusztus 6-ig van lehetőség.  A Dunaújvárosi Egyetemen meghirdetett összes képzésre van lehetőség pótfelvételizni.   

A Dunaújvárosi Egyetem minden egyes újonnan felvett hallgatóját várja eseménydús gólyatáborába, amely az egyetemen kerül lebonyolításra szeptember 6. és 8. között. Részletes program a www.hok.uniduna.hu honlapon található.

Gratulálunk felvételt nyert hallgatóinknak!