A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa azon személyek részére, akik tevékenységükkel nagymértékben járultak hozzá az intézmény fejlődéséhez munkájuk elismeréséül „Dunaújvárosi Egyetemért” díjat adományozhat. A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa „Dunaújvárosi Egyetemért” díjat adományoz dr. Simon László részére.

Dr. Simon László felsőfokú tanulmányait a Rendőrtiszti Főiskolán, majd a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte. Eddigi életpályáját a köz szolgálatában töltötte. A rendőrségnél, különböző beosztásokban, huszonhat évig szolgált. 2013-ban a közszolgálat újabb területére került, kormánytisztviselővé vált. Ugyanebben az évben a Fejér Megyei Kormányhivatal igazgatója, majd később főigazgatója lett. 2014. július 1-jei hatállyal Magyarország miniszterelnöke a Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottá nevezte ki. Dr. Simon László a Dunaújvárosi Egyetem és a Fejér Megyei Kormányhivatal közötti együttműködés kialakításában és elmélyítésében kiemelkedő szerepet vállal. Szakmai munkássága során folyamatosan támogatta intézményünket.