A Tudományos Hét keretén belül 2017. november 13-án, hétfőn tartották a HASIT, azaz a Hallgatói Sikerességet Támogató projekt harmadik szakaszának, nyitó konferenciáját.

A HASIT projekt még 2012-ben indult el a Dunaújvárosi Főiskolán, azzal a céllal, hogy csökkentsük a hallgatók lemorzsolódását, és támogassuk hallgatóinkat abban, hogy sikeresen teljesítsék felsőoktatási tanulmányaikat.

2015-től az Emberi Erőforrás Minisztérium Felsőoktatási Strukturaátalakítási Alapja is támogatja a projektet. Az első támogatott időszak legfontosabb részei voltak egy monitoring rendszer kidolgozása, melyet AVATAR-nak neveztünk el, a szakmentori rendszer kialakítása, a képzők képzésnek kidolgozása, a hallgatók motivációjának átgondolása, a hallgatói kompetenciák felmérése, valamint a HÖOK és a FETA bekapcsolása a projektbe, akiknek feladata a diáktanácsadás kimunkálása volt.

A projekt második szakaszában a Dunaújvárosi Egyetemen bevezettük az AVATAR szoftvert, melyet a 2016-2017-es tanévben az oktatók és a hallgatók egyaránt használtak. A rendszer használata közben – észlelve a kisebb hiányosságokat – folyamatosan finomítottuk az indikátorokat. Tökéletesítettünk a szakmentori rendszerünket, szakmentoraink részére képzéseket biztosítottunk. Népszerűsítettük a HASIT projektet más felsőoktatási intézményekben: több mint 4 egyetemet látogattunk meg, és mutattuk be a HASIT működését. Ezen kívül kibővítettük a HASIT-ot egyéb elemekkel is: beillesztettük a korábban más keretek között elindított nyelvvizsga projektünket, végeztünk egy kutatást a dunaújvárosi szakképző intézményekben azzal a céllal, hogy felmérjük a lemorzsolódás okait, és megvizsgáljuk, adaptálható-e a HASIT a középfokú oktatásba, valamint fejlesztettük a szakkollégiumi rendszerünket.

A HASIT jelenlegi szakasza 2017 nyarán kezdődött és 2018. május végéig tart. Ennek a szakasznak a legfontosabb feladata lesz, hogy támogassuk a HASIT bevezetését abban a 4 felsőoktatási intézményben, akik elköteleződtek, hogy együttműködnek velünk ebben a folyamatban. Ez számunkra is tanulási folyamat lesz, hiszen minden intézmény belső működése más, így várhatóan közös gondolkozás eredménye lesz, hogy az egyes intézmények hogyan tudnának a legeredményesebbek lenni hallgatóik sikerességének támogatásában.

Emellett tervezzük, hogy folytatjuk a roadshow-t, és további intézményeket is meglátogatunk, hogy eszmét cseréljünk arról, hogy ők mit tesznek a hallgatóik megtartásában, és nálunk milyen startégia vált be a lemorzsolódás csökkentése érdekében. Nyitni szeretnénk a határon túli felsőoktatási intézmények felé is, együtműködést keresünk velük is a HASIT programmal kapcsolatban.

Továbbra is szorosan együtt dolgozunk a HÖOK-kal és a FETA-val, akik abban vállalnak fontos szerepet, hogy a felsőoktatási hallgatók is megismerkedjenek a HASIT-tal és elmondják róla véleményüket.

Ebben a szakaszban is tervezünk egy kutatást, melynek az lesz a célja, hogy az évenkénti teljesítményértékelést hogyan tudjuk szorosabban összekapcsolni a HASIT-tal. Ennek egyik várható kimenete az lesz, hogy pontosítunk bizonyos munkaköröket, valamint az, hogy átdolgozzuk a HASIT oktatói indikátorrendszerét.

Természetesen ebben a szakaszban is fontos feladat lesz az AVATAR program működtetése és továbbfejlesztése, mint pl. a VIR funkció erősítése, a szakmentori tevékenység támogatása, vagy a bejelentkezett felhasználó online funkcióinak egy heyre történő összefésülése.

A HASIT ebben a fázisban is bővül új elemekkel. Nagy hangsúlyt fektetünk a belső és a külső PR erősítésére. Tervezzük a tanév végén egy HASIT-díj kiosztását a legjobban teljesítő oktatónak. Meghirdetünk egy versenyt az AVATAR játékterében online játék fejlesztésére, valamint bekapcsoljuk az AVATAR használatába a külföldi hallgatóinkat is. Mindemellett arra is törekszünk, hogy a felsőoktatásba keszülő tanulók is minél többet halljanak a HASIT projektről, így a beiskolázási kampányunknak is részét képezi a HASIT népszerűsítése.

A HASIT 3 konferencia a Dunaújvárosi Egyetem Tudományos Hetének nyitókonferenciája. A HASIT-konferencia fókusza most a felsőoktatási módszertan, ahogyan ezt a konferencia címe is jelzi: „Hallgatói lemorzsolódás a felsőoktatásban – Újszerű oktatásszervezési megoldások és oktatás-módszertani megközelítések a hallgatói sikeresség támogatására”. A konferenciát a Dunaújvárosi Egyetem rektora, Dr. habil András István nyitotta meg.

A konferencia első előadását a HÖOK képviselője, kutatásért felelős szakmai vezetője, Duráczky Bálint tartotta „A lemorzsolódás hallgatói szemmel” címmel. Ezután következett a Szegedi Tudományegyetem Életvezetési Tanácsadó Központjának tanulás-módszertani trénere, Marunák Mária. Előadásának címe: „Egyéni és csoportos fejlesztő módszerek a sikeres diplomaszerzés szolgálatában a tanítási- tanulási folyamatok területén”. A harmadik előadás egy konkrét, a gyakorlatban is alkalmazott módszert mutat be, az előadás címe: „A hibrid oktatás lehetőségei a felsőoktatásban. Varázsszer-e a tükrözött osztályterem?”. Az előadó Dr. Daruka Magdolna a Corvinus Egyetem oktatója volt. A negyedik előadás arra kereste a választ, hogy miért van szükség a felsőoktatásban az oktatók képzésére, fejlesztésére. Az előadást Dr. Balázs László, a DUE tanszékvezetője tartotta, előadásának címe: „Szemléletmódváltás a felsőoktatásban – reflexió az új generációs kihívásokra”.

A konferencia utolsó előtti előadásában a résztvevők megismrekedhettek a HASIT program eddigi fejlesztéseivel és eredményeivel. Az előadást a DUE általános és oktatási rektorhelyettese, Dr. habil Rajcsányi-Molnár Mónika, a HASIT szakmai vezetője tartotta „A hallgatói sikerességet támogató (HASIT) program rendszere és eredményei” címmel. Végül a konferencia utolsó előadásban betekinthettünk az AVATAR program működésbe. Az előadást, vagyis inkább a bemutatót Verasztó Sándor, a DUE rendszermérnöke, az AVATR program egyik fejlesztője prezentálta. Előadása, a „Lássuk a legjavát! – A HASIT-AVATAR program bemutatása élőben”címet viselte.

A konferencia a HASIT PR film megtekintésével zárult.