A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta Dr. Trampus Péter részére 2017. szeptember 19-től a Professor Emeritus cím adományozását.

Trampus Péter 1972-ben szerezte a gépészmérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd 1979-ben képlékenyalakítási szakmérnöki diplomát szerzett ugyanebben az intézményben. 1985-ben a műszaki tudomány kandidátusa, 2008-ban az MTA doktora címet nyerte el. Gazdag pályája során volt a kutatómérnök, a Paksi Atomerőmű osztályvezetője a vezérigazgató törzs vezetője, valamint a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség munkatársaként is dolgozott. 2003-04-ben vendégkutató az Európai Bizottság Egyesített Kutató Intézetének Energia Intézetében dolgozott, ezt követően a Debreceni Egyetem egyetemi tanára volt. Prof. Dr. Trampus Péter a hazai és nemzetközi roncsolásmentes anyagvizsgálat kiemelkedő nemzetközileg is elismert szaktekintélye: jelenleg az Európai Roncsolásmentes Anyagvizsgálati Szövetség elnöke, valamint a Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség elnöke.

Cége a 2011.-ben alapított Trampus és Társa kapta meg 2015.-ben a paksi atomerőmű Kiemelt Szállítója Díjat.

Prof. dr. Trampus Péter 2011 óta dolgozik a Dunaújvárosi Egyetemen illetve jogelődjén a Dunaújvárosi Főiskolán kutatóprofesszorként. A Műszaki Intézetben elnyert és idén beadott anyagtudományi pályázatok lelkes támogatója, céges kapcsolatrendszerén keresztül segíti a pályázatok színvonalas kivitelezését. Trampus Péter nemcsak a kutatásban jár élen. Az évtizedek alatt megszerzett magas szintű tudását tapasztalatait igyekszik átadni a kollégáknak: fiatal kutatók előrehaladását segíti, felhasználva ipari és nemzetközi kapcsolatait is. 

Munkája során céges kapcsolatrendszerét, hazai és nemzetközi ismertségét, tekintélyét latba vetve támogatta és segítette intézményünket a különböző országos fórumokon, eseményeken, valamint a pályázatok elnyerésében. Az elmúlt öt évben két nagy elnyert pályázatunkban szakmai vezető, illetve kutatási főirány vezetői tisztséget töltött, illetve tölt be.

TÁMOP Nagy teljesítőképességű szerkezeti anyagok kutatása (kb 700 mFt) szakmai vezető.

GINOP Versenyképességi együttműködés ARCONIC pályázat: 85 m Ft Kutatási főirány vezető.

Jelenleg a DUE Tudományos Tanács műszaki területén alelnök, a DUE-n létrehozott doktori alprogram egyik kialakítója, vezetője.

A pályázatok sikere nem kis részben az ő munkájának köszönhető. Jelenleg a DUE Tudományos Tanács műszaki területén alelnök, a DUE-n létrehozott doktori alprogram egyik kialakítója, vezetője.

Trampus professzor úr az elmúlt évek alatt tudományos tekintélyét, magas szintű kapcsolatrendszerét is felhasználva segítette, támogatta egyetemünket mind az oktatási mind a tudományos együttműködések területén.