2017. szeptemberben induló képzésekre vonatkozó 2017. évi felsőoktatási pótfelvételi meghirdetésének időpontja 2017. július 28.

Az erre vonatkozó jelentkezési időszak és a hitelesítő dokumentumok feltöltésének határideje augusztus 7.

A ponthatárok meghatározására a pótfelvételi eljárásban részt vevők számára 2017. augusztus 25-én 10 órakor kerül sor.

Jelentkezést a www.felvi.hu honlapon tehetik meg elektronikusan.

A pótfelvételire azok is jelentkezhetnek, akik egyáltalán nem jelentkeztek a rendes felvételi időszakban.
A jelentkezés csak önköltséges formában indított képzésekre adnak ilyen módon helyet.

A Dunaújvárosi Egyetem az alábbi szakokra hirdet pótfelvételt:

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2017. AUGUSZTUS 7.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2017. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

 

NAPPALI KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN

A

N

K

gazdálkodási és menedzsment(1)(7)(10)

180 000 Ft

7

5 < 40

kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(13) v. egy idegen nyelv(21) v. szakmai előkészítő tárgy(20)

GAZD

I

A

N

K

gazdaságinformatikus(1)(8)(10)

198 000 Ft

7

5 < 40

matematika és
fizika v. informatika v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(15) v. szakmai előkészítő tárgy(19)

INFO

I

A

N

K

gépészmérnöki(1)(4)(10)

198 000 Ft

7

5 < 40

matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. szakmai előkészítő tárgy(16)

MŰSZ

I

A

N

K

mérnökinformatikus(1)(2)(10)

198 000 Ft

7

5 < 40

matematika és
fizika v. informatika v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(14) v. szakmai előkészítő tárgy(18)

INFO

I

  

MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN

F

N

K

gazdálkodási és menedzsment(1)

140 000 Ft

4

5 < 30

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

GAZD

I

F

N

K

gazdaságinformatikus(1)

140 000 Ft

4

5 < 40

INFO

I

F

N

K

mérnökinformatikus [rendszergazda](1)

140 000 Ft

4

5 < 40

INFO

I

F

N

K

televíziós műsorkészítő(1)

140 000 Ft

4

5 < 20

MŰV

I


RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN

A

L

K

anyagmérnöki(1)(9)

175 000 Ft

7

5 < 20

matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. szakmai előkészítő tárgy(16)

MŰSZ

I

A

L

K

gazdálkodási és menedzsment(1)(7)(9)

160 000 Ft

7

5 < 40

kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(13) v. egy idegen nyelv(21) v. szakmai előkészítő tárgy(20)

GAZD

I

A

L

K

gazdaságinformatikus(1)(8)(9)

180 000 Ft

7

5 < 40

matematika és
fizika v. informatika v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(15) v. szakmai előkészítő tárgy(19)

INFO

I

A

L

K

gépészmérnöki(1)(4)(9)

180 000 Ft

7

5 < 60

matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. szakmai előkészítő tárgy(16)

MŰSZ

I

A

L

K

kommunikáció- és médiatudomány(1)(6)(9)

160 000 Ft

6

20 < 40

kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv(21)(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

TÁRS

I

A

L

K

mérnökinformatikus(1)(3)(9)

180 000 Ft

7

5 < 50

matematika és
fizika v. informatika v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(14) v. szakmai előkészítő tárgy(18)

INFO

I

A

L

K

műszaki menedzser(1)(5)(9)

175 000 Ft

7

5 < 50

matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(11) v. szakmai előkészítő tárgy(17)

MŰSZ

I

 

MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN

F

L

K

gazdálkodási és menedzsment(1)(9)

120 000 Ft

4

5 < 30

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

GAZD

I

F

L

K

gazdaságinformatikus(1)(9)

120 000 Ft

4

5 < 20

INFO

I

F

L

K

mérnökinformatikus [rendszergazda](1)(9)

120 000 Ft

4

5 < 40

INFO

I

F

L

K

televíziós műsorkészítő(1)(9)

120 000 Ft

4

5 < 20

MŰV

I


MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

L

K

gépészmérnöki(1)(2)

310 000 Ft

4

1 < 10

felvételi elbeszélgetés (Sz)

MŰSZ

M

L

K

tanári [2 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]](1)(2)

300 000 Ft

2

5 < 30

PED

M

L

K

tanári [2 félév [mérnöktanár [informatika]]](1)(2)

300 000 Ft

2

5 < 30

PED

M

L

K

tanári [4 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]](1)(2)

300 000 Ft

4

5 < 30

PED

M

L

K

tanári [4 félév [mérnöktanár [informatika]]](1)(2)

300 000 Ft

4

5 < 30

PED


Pontszámítás mesterképzésre:

Felvételi pontok:
 - felsőfokú oklevél alapján: 40 pont
és
 - felvételi elbeszélgetés: 44 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 16 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 9 pont
    - fogyatékosság: 3 pont
    - gyermekgondozás: 3 pont
    - hátrányos helyzet: 3 pont
 - nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 8 pont
 - szakirányú oklevél: 8 pont
 - szakmai gyakorlat: 8 pont

Jelmagyarázat:

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menűpontjában.

(2) Választható specializációk: beágyazott rendszerek, gazdaságinformatikai, médiainformatika, rendszer és hálózati mérnök, szoftvertechnológia.

(3) Választható specializációk: beágyazott rendszerek, gazdaságinformatikai, rendszer és hálózati mérnök, szoftvertechnológia.

(4) Választható specializációk: karbantartási, mechatronika.

(5) Választható specializációk: logisztikai, minőségirányítási.

(6) Választható specializációk: médiainformatika, üzleti kommunikáció.

(7) Választható specializációk: pénzügy-adózás, üzleti kommunikáció, vállalkozásmenedzsment.

(8) Választható specializáció: vállalati informatika.

(9) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kéthetente pénteken és szombaton.

(10) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a http://www.dualisdiploma.hu honlapon található.

(11) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: bányászat ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gazdasági ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kohászat ismeretek, könnyűipar ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, rendészet ismeretek, távközlés ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.

(12) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: bányászat ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kohászat ismeretek, könnyűipar ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, rendészet ismeretek, távközlés ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.

(13) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, közgazdaság ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek.

(14) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.

(15) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek.

(16) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika).

(17) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika).

(18) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, informatikai alapismeretek.

(19) Szakmai előkészítő tárgy: informatikai alapismeretek.

(20) Szakmai előkészítő tárgy: kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

(21) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.