A polgári felsőoktatási intézmények és szakképző iskolák hallgatóival köthető ösztöndíj szerződésről, valamint az ösztöndíj folyósításának rendjéről szóló 38/2014. (V. 30.) HM utasítás alapján a katonai oktatást is folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a polgári felsőoktatási intézményekben nappali hallgatói jogviszonyban álló vagy szakképző iskolákban tanulmányokat folytató tanulók.

Felsőoktatásban tanulók részére az alábbi szakokon tanulóknak lehet pályázni:

Ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval köthető, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

- magyar állampolgár;

- büntetlen előéletű;

- cselekvőképes;

- a szerződéses állomány tagjára vonatkozó egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeknek megfelel;

- a folyamatos tanulmányok folytatását vállalja;

- vállalja, hogy az ösztöndíj szerződésben meghatározott iskolai végzettség megszerzését követően a Hjt. 35. §-ában meghatározottak alapján, a képzés befejezését követő első alkalommal végrehajtásra kerülő alapkiképzésen részt vesz, és szerződéses jogviszonyt létesít az MH-val. Vállalja, hogy a részére felajánlott első szolgálati beosztását elfogadja, szerződéses jogviszonyát legalább az ösztöndíj folyósításának időtartamával megegyező ideig fenntartja;

- szerződéses pályakezdőként elfogadó nyilatkozatot tesz az alapkiképzés teljesítésének kötelezettségére vonatkozóan.

Az ösztöndíjra pályázatot benyújtó hallgató tudomásulvételével és hozzájárulásával – a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 31. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, a szolgálati jogviszony létesítésére vonatkozó feltételekre figyelemmel – a büntetlen előélet és magyar állampolgársággal való rendelkezés feltételének fennállása előzetesen ellenőrizhető.

A tanévenként meghirdetésre kerülő ösztöndíjat elnyert hallgató az ösztöndíj szerződésben a meghatározott szemeszter, illetve félév kezdőnapjától szerződéses állományba vételének időpontjáig ösztöndíjra jogosult.

Az ösztöndíj havi összege a felsőoktatási intézményben tanulók esetében:

- bruttó 124.860.-Ft.

Az alapösztöndíj havi összege:

- a szakképző iskolában tanulók esetében az illetményalap (41.620.-Ft) 50%-a.

A tanulmányi pótlék havi összege az előző félévi tanulmányi átlageredmény alapján szakképző iskolában tanulók esetében:

- 4,01–4,50 tanulmányi átlageredmény esetén az illetményalap 20%-a,

- 4,51 és azt meghaladó tanulmányi átlageredmény esetén az illetményalap 40%-a. A pályázatnak a csatolt adatlap szerint tartalmaznia kell:

- A pályázó személyazonosító és más személyes adatai (név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel stb.);

- Igazolás hallgatói jogviszonyról (oktatási intézmény adatai, neve, címe, elérhetősége, intézményvezető aláírása, pecsét);

- Adatkezelési nyilatkozat;

Külön csatolni kell:

- Tanulmányi eredményének hiteles igazolása (leckekönyv, bizonyítvány hiteles fénymásolata);

 

A pályázat beérkezésének határideje legkésőbb 2017. július 15. A pályázatokat írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként) az alábbi címre kell eljuttatni: Név: Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség

Cím: 1055. Budapest, Balaton utca 7-11.

Postai cím: 1885. Budapest, Pf. 25.

Telefon: 06-1- 474-1348

A borítékra rá kell írni: „Pályázat HM ösztöndíjra”

 

Külön meg kell nevezni a borítékon a megpályázott szakot/szakirányt/ágazatot. A pályázat elnyerőivel sikeres alkalmassági vizsgálatot követően ösztöndíjszerződés kerül megkötésre. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Varga Zoltánné alezredes, Szoták Róbert százados és Csibrik Ferencné törzszászlós ad (tel.: 06/14741348/28-845, 21-246, 22038, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). Az erre a célra létrehozott bizottság a beadott pályázatok előzetes elfogadásáról 2017. augusztus 01-ig dönt. A befogadott pályázatot beadók alkalmassági vizsgálata tervezetten augusztus hónapban kerül lefolytatásra. A pontos időpontról e-mail-ben kapnak az érintettek tájékoztatást. A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség, hiányos, határidőn túl beküldött pályázatok nem kerülnek elfogadásra.

 

Ösztöndíj pályázati adatlap letöltése