Dr. Kővári Attila, a Dunaújvárosi Egyetem docense elnyerte a Mestertanár Aranyérmet az Országos Tudományos Diákköri Tanács pályázatán.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 1997. november 6-i ülése elhatározta, hogy – a kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkáért adományozott elismerés évtizedes sikere alapján – , a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásság méltányolására Mestertanár Aranyérem kitüntetést alapít mindazon oktatók és kutatók jobb megbecsülése és ösztönzése céljából, akik az egyetemisták és a főiskolások kötelező tananyag elsajátításán túlmutató, tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibonta­koz­tatásáért és elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek.

Dr. Kővári Attila az első a Dunaújvárosi Egyetem dolgozói között, akit ezzel a díjjal tüntettek ki.

Gratulálunk Dr. Kővári Attilának az elismeréshez!