Dr. Gémes Ferenc kohóipari gazdasági mérnök, a Dunaújvárosi Főiskola nyugalmazott főiskolai tanára, a közgazdaság-tudomány egyetemi doktora, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság egyik alapító tagja 2019. június 20-án elhunyt.

Dr. Gémes Ferenc az 1971/72 tanévtől Dunaújvárosban a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Kohó-és Fémipari Főiskolai Karán (NME KFFK) indult rendszerszervező üzemmérnök képzés – mely a jelenlegi mérnökinformatikus képzés elődje – egyik kezdeményezője, megalapítója és kidolgozója volt. Nyugdíjazásáig a Főiskolai Kar Szervezési és Számítástechnikai Osztály vezető-helyettese volt.


1978-ben számítástechnika szaktudományból a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen közgazdaságtudományi doktorátust szerzett.


Az 1980-ban kiadott Adatfeldolgozás c. tankönyvéből több főiskolán és egyetemen oktattak.


Temetése 2019. július 8-án Komlón, szűk családi körben lesz.