Dunaújvárosi Egyetem - Hallgatói Sikerességet Támogató program

A Dunaújvárosi Egyetem egyik fő küldetése, hogy a műszaki, informatika tudományág, a hozzájuk kapcsolódó képzések és kutatások területén az országban és nemzetközileg is egyaránt vonzó, biztos szakmai tudást adó főiskola legyen. Legalább ennyire fontos pozícióink megőrzése a gazdaságtudományok, a társadalomtudomány és a pedagógusképzés képzési területeken is.

A Dunaújvárosi Egyetem a Hallgatói sikeresség támogatásával üzen hadat a lemorzsolódásnak.


Nálunk a sikeres oktató az, akinek a hallgatója sikeres.

A projekt segítségével, a szakmentori rendszer hatékony működtetésével, a sikerkritériumok azonosításával, a tanulásközpontú környezet létrehozásával a hallgatói motiváltság növelésére fókuszálunk a hallgatóink sikerességének elősegítése érdekében. A program az oktatóra is fókuszál, a mai kor kihívásainak megfelelően képzett oktatói felkészítése mellett a hallgatót motiváló, eredményes oktatók segítik a Dunaújvárosi Egyetemen tanulókat.

Lehetőséget biztosítunk pályázatokban való részvételre, hallgatóink olyan ismeretekre tehetnek szert, ami a normál mérnöki ismereteknek általában nem része, és olyan kompetenciákra, amelyek még inkább elősegítik számukra a munkaerőpiaci versenybe való sikeres bekapcsolódásukat.


A kezdetek

A Dunaújvárosi Egyetemen nem új kezdeményezés a hallgatók támogatása. A Dunaújvárosi Főiskola már 2013-ban a hallgatói sikerességet állította középpontba. Ez a gyakorlatban a hallgatóközpontú oktatásszervezési intézkedések bevezetését, a kritikus tárgyak/kurzusok azonosítását és a szupervíziós oktatói képzések bevezetését jelentette elsősorban, majd ezt a gondolatot továbbfejlesztve, az addigi intézkedések eredményeire építve belső innovációs folyamatként 2014-ben elindította a Hallgatói Sikerességet Támogató, azaz a HASIT projektet. E projekt fő célja a hallgatói lemorzsolódás csökkentése volt. Az intézkedések eredményeként a kurzust elhagyók száma műszaki, informatika, természettudományi szakoknál 20%-al csökkent.


A projekt

A HASIT projektet a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap segítségével egy országos pilot programmá kiterjesztve fejlesztettük tovább 2015/2016-ban. A HASIT a kapott támogatásnak köszönhetően egy részletesebben kidolgozott és a teljes lemorzsolódási folyamatra koncentráló, több alprogramot tartalmazó projektté válhatott. Az alprogramok és tervezett feladataik a következők:

     1.    Monitoring rendszer (HASITDUE-AVATAR fejlesztése):
     2.    Szakmentori rendszer modelljének fejlesztése
     3.    Képzők képzés
     4.    Hallgatói motiváció erősítés
     5.    Mérések, felmérések
    6.    Diáktanácsadás szerepének meghatározása a HASITDUE rendszerben – „Fejlesztési Központ” kidolgozása (HÖOK és Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület (FETA) bevonásával)

Az alprogramok összefoglalásaként az intézményi bevezetés feladatai és ütemezése kerül összegzésre, melynek során megfogalmazzuk tapasztalatainkat, eredményeinket és gyakorlati ajánlásokat fogalmazunk meg más felsőoktatási intézmények számára.

 

HASIT - AVATAR belépés