A Gépészeti tanszék feladata:

A Gépészeti Tanszék a műszaki alapozó tárgyak oktatása mellett (melyeket más szakok számára is oktatunk) a Tanszék profiljához tartozik az országban szinte egyedül nálunk megjelenő Karbantartási szakirány, ami a magyar ipar számára kiemelt jelentőséggel bír. A hallgatók a legmodernebb berendezéseken és laboratóriumi eszközökön tanulhatják meg a karbantartáshoz kapcsolódó technológiákat, elismert ipari szakemberektől sajátíthatják el a szakmai fogásokat. Megismerik azon karbantartás-stratégiai elemeket, amelyek a kisüzemi munkavégzéstől a magas fokon automatizált nagyüzemi termelésig lehetővé teszik a biztonságos és költséghatékony termelést. A Dunaújvárosi Egyetemen végzett gépészmérnökök az egész országban keresettek mind a magyar, mind a külföldi cégek részéről. Biztos tudásuknak és gyakorlati ismereteiknek köszönhetően rövid időn belül igen jó jövedelmet tudnak elérni a versenyszférában.  Azoknak a hallgatóknak, akik szeretnék folytatni a tanulmányaikat mesterszakon, fel tudjuk kínálni a Dunaújvárosi Egyetem Gépészmérnök MSc képzését. A Gépészmérnök MSc szakon az Élettartam gazdálkodás szakirány már több mint három éve indult, és népszerűsége egyre nagyobb mind a hallgatók, mind a térségi iparvállalatok részéről. A Dunai Vasmű, a Paksi Atomerőmű valamint a Hankook konszerneket említhetjük meg, mint legnagyobb és leginkább érdeklődő cégeket.  E cégek tevékenységéhez szorosan kapcsolódó szakirányú továbbképzési szakokat is folyamatosan indít Egyetemünk. De tervezünk e cégek által preferált, a reguláris képzésbe beépülő tantárgyak indítását is, természetesen a cégek igényei szerint, velük szorosan együttműködve.

Mind a BSc, mind az MSc szakok angol nyelven is elindultak az elmúlt években.      

A Dunaújvárosi Egyetemnek jelenleg 22 magyarországi céggel van duális képzési szerződése, melyek legtöbbje a gépészeti oktatás miatt csatlakozott ehhez az oktatási formához. Magyarország legnagyobb cégei mellett több középvállalkozás is várja a gépészmérnök hallgatóinkat duális képzésre. Azok a hallgatók, akik vállalják ezt a képzési formát, a képzés végére ipari gyakorlattal rendelkező mérnökökké válnak, ennek köszönhetően kiemelt előnnyel és igen jó esélyekkel jelenhetnek meg a munkaerő piacon.

A Tanszék oktató kollektívája számos kutatási projektben vett részt (és vesz részt) az elmúl években, melyek egyrészt közvetlen ipari megbízások, másrész egyetemi projektek.

Főbb kutatási területeink:

  • karbantartási feladatok (Paksi Atomerőmű, ISD Dunaferr Zrt., Hankook, további kisebb ipari cégek),
  • megújuló energiatermelés: vízerőmű, szélerőmű, hőszivattyú stb.

A Tanszék oktató kollektívájának felkészültsége lehetővé teszi, hogy az oktató-kutató munkán túl ipari megbízásoknak is eleget tegyen.


Tanszékvezető:

 Dr. Nagy András főiskolai docens


Oktatók:

 Dr. Bajor Péter főiskolai docens
 Dr. Bereczki Péter tudományos munkatárs
 Dr. Izsák Gyula főiskolai docens
 Kocsó Endre Előd tanszéki mérnök
Kóti Dániel tanszéki mérnök
Ladányi Gábor főiskolai adjunktus
 Molnár János tanszéki mérnök
 Dr. Pór Gábor főiskolai tanár
 Dr. Sánta Róbert főiskolai docens
 Dr. Szabó Attila főiskolai docens
 Dr. habil Szlivka Ferenc egyetemi tanár
 Dr. Trampus Péter professor emeritus
 Dr. Vizi Gábor főiskolai docens
Zahola Tamás mesteroktató
Dr. Nagy András főiskolai docens


Munkatársak:

Pogonyi Tibor műszaki ügyintéző
 Kóti Dániel tanszéki mérnök 
 Szabó Péter tanszéki mérnök